Фрутаријанство

Фрутаријанството е вид на исхрана составена само од плодови. Луѓето кои практикуваат ваков тип на исхрана се нарекуваат фрутаријанци. Тие сметаат дека фрутаријанството е природен и исконски вид на човековата исхрана и дека првите библиски луѓе Адам и Ева во рајската градина биле фрутаријанци. Исто така сметаат дека ниту едно живо суштество, вклучувајќи ги тука животните и растенијата, не сака да биде убиено. Поради тоа тие ги јадат само плодовите кои овошките самите ги даваат, за разлика од веганите кои го јадат и коренот, стеблото, лисјата, цветовите и семињата.

Овошен пазар во Барселона

Објаснението кое фрутаријанците го даваат е следно: „Јаболкницата дарува плод за да го береме и изедеме, а ако ние тоа не го сториме, јаболкото самото ќе падне на земјата и тука ќе ја изеде некое друго живо суштество. Но самото дрво ќе продолжи да живее и уште долга низа на години ќе носи јаболка, ќе дарува кислород и уште многу друго. Не е неопходно некому да се одземе животот за да ние можеме да живееме.„

Радикалните фрутаријанци јадат исклучиво овошни плодови кои самите паднале од дрвото.


Погледни исто такаУреди

Надворешни врскиУреди

Фрутаријанство (на англиски) Архивирано 4 јануари 2010 г..