Фризер е човек чија професија е да ja намали или обликува косата, со цел да се промени или одржи имиџот на една личност. Ова се постигнува со користење на комбинација на боење на косата, стрижење, и други техники. Повеќето фризери се професионално лиценцирани како: фризер, бербер или козметичар.

Миење коса на фризер

Историја на фризерствотоУреди

Фризурите низ историјатаУреди

Низ историјата, луѓето ја носат нивната коса на различни начини,во голема мера определена од страна на модата и културата во која живееме. Фризурите ја означуваат социјалната класа, возраст, брачна состојба, расна идентификација, политички убедувања и ставови за родовите. Во многу култури, често од религиозни причини, косата на жените е покриена во јавност, а во некои, како јудаизмот или европејсата православната заедница, косата на жените е избричена или кратко пострижена, и покриена со перики. Само од крајот на Втората светска војна се Жените почнале да ја носат косата природно.

Фризурите во модерното времеУреди

Од 1970, жените ја носат косата на различни начини и најчесто природни...Жените денес често носат и сјајни украси. Денес,жените и мажите можат да изберат широк спектар на фризури,но од нив се очекува нивната фризура да ја носат во согласност со родовите норми.во поголемиот дел од светот,мажите со долга коса и жените чија коса не е внимателно негувана може да се соочат со различни форми на дискриминација,вклучително и малтретирање,социјални посрамувања или дискриминација на работно место. ова е нешто помалку точно на Афроамериканците,кои ја носат нивната фризура во различни стилови кои се поклопуваат со оние на афроамериканските жени,вклучувајќи плетенки,суканици и слично.

Фризерот како тема во уметностаУреди

НаводиУреди

  1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 208.
  2. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 36-37.
  3. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 39.