Фреска

(Пренасочено од Фрескосликарство)

Фреска е слика добиена со традиционална постапка на сликање со директно нанесување на бојата на свеж малтер. Фрескисликарството е најстара техника во сликарството која датира од праисторијата. Името и усовршувањето на техниката, доаѓа од времето на италијанската ренесанса.