Фотодиодаполуспроводнички елемент со еден PN спој и два извода чија електрична проводност се менува со промена на светлосниот флукс кој паѓа на површината на спојот.[1] Заради оваа особина наоѓа примена како електронски сетилник (сензор). Битна особина на фотодиодата е дека врши само (исклучително брза) детекција, а не врши улога на засилувач, за разлика од фототранзисторот. Исклучок се лавинските фотодиоди. Фотодиодата се прави од полуспроводен материјал како и обичната диода.

Фотодиода
Три силициумови и една германиумова диода
Типпасивен
Принцип на работаја претвора светлината во електрична струја
Распоред на контактитеанода и катода
Ел. симбол
Фотодиода (зголемена)

Примена уреди

Заради брзата реакција на светлосното ниво, фотодиодите се применуваат во оптоелектрониката каде брзината на работа е најважна. На пример употребата на оптички изолациски парови (оптокаплери), сензори на позицијата (енкодери), многу брза комуникација преку оптички кабел и други.

Материјал уреди

Од материјалот зависи осетливоста во определен дел од електромагнетниот спектар.

Материјал Бранова должина (nm)
Силициум 190—1100
Германиум 400—1700
Индиум-галиум-арсенид 800—2600
Оловен сулфид < 1000—3500

Симбол уреди

Симболот на фотодиодата е прикажан на сликата.

 
Симбол за фотодиода

Предности и мани уреди

Предност се ниската цена и многу брзата работа (во однос на фотоотпорникот и фототранзисторот). Мана е немањето засилување (освен кај лавинската фотодиода).

Наводи уреди

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди