Филип Емегвали (23 август 1954 во Нигерија) е нигерски инженер.

Philip Emeagwali

Тој го напуштил училиштето во 1967 година поради војната во Нигерија. Подоцна станал инженер и компјутерски научник/геолог и станал еден од двајцата добитници на Gordon Bell Prize наградата во 1989 година награда од IEEE, за неговата употреба на комуникациска машина за суперкомпјутери за помош на анализа на нафтени полиња во 1991 година.