Фибробластите се јадрени клетки кои влегуваат во состав на сврзното ткиво. Имаат вретенеста или ѕвездаста форма и ги произведуваат колагените влакна во истото ткиво.

Фибробласт
Фибробласти во клеточна култура
Податоци
Назнаки
Латинскиfibroblastus
КодTH H2.00.03.0.01002
THH2.00.03.0.01002
FMAFMA:63877