Отвори го главното мени

Фибоначиева низа е математичка низа на броеви која се применува во многу физички, хемиски и биолошки појави. Името го диобила по италијанскиот математичар Леонардо Фибоначи. Оваа низа претставува низа на броеви во која збирот на двата претходни бореви ја дава вредноста на наредниот број (т.е член на низата). Низата почнува со 0 и 1.То ест : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди