Фибоначиева низа е математичка низа на броеви која се применува во многу физички, хемиски и биолошки појави. Името го добила по италијанскиот математичар Леонардо Фибоначи. Оваа низа претставува низа на броеви во која збирот на двата претходни броеви ја дава вредноста на наредниот број (т.е член на низата). Низата почнува со 0 и 1.


То ест : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди