Украсна уметност (декоративна уметност) — изработка на украсно-функционални предмети во керамика, дрво, стакло, метал или текстил. Во ова поле спаѓаат керамиката, мебелот, покуќнината, внатрешното уредување и архитектурата. Честопати ваквата уметност се категоризира како спротивна на „фината уметност“, имено, сликарството, цртањето, фотографијата и скулптурата од поголем калибар. Некои стручњаци ја разликуваат украсната од ликовната уметност по нејзината функционалност, намена, важност, статус на уникатно дело, или пак творба на еден единствен уметник.

Сребрен чаен прибор.

Поврзано Уреди

Избрана библиографија Уреди

  • Fiell, Charlotte and Peter, Изд. Decorative Art Yearbook (една за секоја деката од XX век). Прев. на англиски. Bonn: Taschen, 2000.
  • Fleming, John and Hugh Honour. Dictionary of the Decorative Arts. New York: Harper and Row, 1977.
  • Frank, Isabelle. The Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750–1940. New Haven: Yale University Press, 2000.
  • Thornton, Peter. Authentic Decor: Domestic Interior, 1620–1920. London: Seven Dials, 2000.