Тохарски Б јазик

Тохарски Б или кучејски е индоевропски јазик кој се зборувал сè до крајот на првиот милениум н.е. во регионот Куча, денешната провинција Џингјанг во Западна Кина. Исто така овој јазик се зборувал и на исток во регионите Карачар и Турфан каде коегзистирал со (агнејски) со кој е тесно поврзан.

Кучејски документиУреди

Пронајдени со повеќе од 3000 записи и фрагменти со текст на кучејски. Тие за жал овозможиле да се дознае само мал дел од административниот, економскиот и правниот, медицинскиот вокабулар, како и љубовни поеми, итн. Овие документи датираат од втората половина на I милениум.