Топика (Аристотел)

Топика (лат. Topica) е текст од Аристотел, дел од неговото поголемо дело Органон. Текстот се занимава со логиката и логичките аргументации.