Титоввелешка околија (1955-1957)

Титоввелешка околија со седиште на Народниот одбор на Околијата во Титов Велес, е една од седумте околии установени со Законот за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија, од 28 јуни 1955 година. Во оваа околија имало четиринаесет општини.[1]

Општини во Титоввелешка околија

уреди
 • Општина Богомила
 • Општина Богданци
 • Општина Валандово
 • Општина Гевгелија
 • Општина Градско
 • Општина Демир Капија
 • Општина Дојран
 • Општина Извор
 • Општина Кавадарци
 • Општина Конопиште
 • Општина Неготино
 • Општина Отовица
 • Општина Титов Велес
 • Општина Чашка

Наводи

уреди
 1. Административно-територијални поделби во Македонија, 1944-2004, ИНИ, 2007, стр. 283