Титаномахија

Титаномахија' — митолошкљ војна помеѓу титаните и олимписките богови. Војната се случила кога титаните под чело на Крон ги нападнале боговите со намера да ги поразат боговите и да ја освојат планината Олимп.Таа војна припаднала на олимписките богови. Сите богови присуствувале на војната,ама се докажува дека Ад можеби учествувал или не.Некои докази велат дека Ад ја направил омразата на титаните да го поразат Зевс, а некои дека тој бил на страната на Зевс. Титаните биле поразени од страна на Зевс и тие биле однесени на ужасното место за поразени богови и титани Тартар.


Зевс Оваа статија за грчката митологија е никулец.
Можете да помогнете во нејзината дообработка.