Тесалијците или Тесалите се жителите на античката земја Тесалија - која се граничела со Македонија на север, и со Атика на југ. Во основата на денешното присвоено грчко име на град Солун стои името на Тесалите.