Странски јазикјазик кој е матичен за друга држава. Странскиот јазик не е секојдневен јазик за државата на лицето за кое станува збор. Така, англискиот јазик во Македонија се смета за странски јазик, бидејќи тој е матичен јазик на други држави и не е во секојдневна употреба во државата Македонија.

Германски ученик кој учи француски јазик.

Странскиот јазик во образованието

уреди

Најголемиот дел од училиштата во светот имаат изучување на барем еден странски јазик. Според податоците до 1998, скоро сите ученици во Европа учеле барем еден странски јазик како дел од задолжителните предмети во наставата. Единствен исклучок на ова била Ирска, каде се изучуваат ирски и англиски, но ниту еден од овие не е странски јазик за Ирците (но сепак има ирски ученици кои изучуваат и трет јазик). Бројот на училишни часови за изучување на странскиот јазик варира од држава во држава, но според истите податоци се увидело дека не се помалку од три седмично. Исто така, варира возраста кога странскиот јазик се изучува. Така во Македонија англискиот се изучува на 6 годишна возраст, исто како и во Луксембург, Малта или Норвешка. Во Фландрија, Белгија, странскиот јазик се изучува од 10 годишна возраст.[1]

Поврзано

уреди

Белешки

уреди
  1. http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/talenbeleid-deel4.htm#2.6 Children in the Flemish Community of Belgium start learning French at age 10, English at 12 or 13 and, if chosen so, mostly German or Spanish at age 15 or 16, but with only the first two being obligatory. In the Brussels Capital Region, however, French is taught starting at age 8.

Извори

уреди
  • Crystal, D. (2003), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 5th edition, London: Blackwell.
  • Falk, J.S. (1978), Linguistics and Language, USA: John Wiley & Sons.
  • Fasold, R.W. and Connor-Linton J. (2006), An Introduction to Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hudson, G. (2000), Essential Introductory Linguistics, London: Blackwell.
  • Richards, J.C. and Schmidt R. (2002), Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 3rd edition, London: Longman.
  • Steinberg, D. D. (1991), Psycholinguistics: Language, Mind and World, London: Longman.
  • Stern, H.H. (1983), Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.