Стачка (Коле Неделковски)

„Стачка“ — песна на македонскиот поет Коле Неделковски, дел од поетската збирка „Молскавици“, објавена во 1940 година, во Софија.

Анализа на песната

уреди

Во песната „Стачка“ (зборот означува штрајк), поетот јасно ја искажува својата класна свест против социјалната неправда: наспроти безделниците во палатите, во „темниот и крвав град“ работникот станал „човек — сенка“ кој „стенка со своето срце од глад“. Меѓутоа, поетот е оптимист, верувајќи во работниците кои „се врвчат у буен рој / од очи им молска сила / за крвав и страшен бој.“ Тој е сигурен дека работниците ќе го уништат „господарот клет“, а тогаш, во новото праведно општество „мачни срца ќе пливнат / у радост сред грејнал свет“.[1]

Наводи

уреди
  1. Тодор Димитровски, „Коле Неделковски (1912 — 1941)“, во: Коле Неделковски, Песни. Македонска книга, Скопје, 1967, стр. 10.