Средноафриканско време

Средноафриканското време (скрат. CAT) е часовен појас во централна и јужна Африка. Појасот е два часа пред UTC (што значи UTC+2), исто што и соседното јужноафриканско стандардно време и источноевропското време.

Бидејќи овој појас лежи претежно во екваторскиот регион. Ова значи дека во текот неа годината нема значајни проимени во должината на денот, па затоа не се применува летно сметање на времето.

Средноафриканското време важи во следниве земји: