Список на NGC-објекти (1–1000)

список на статии на Викимедија
(Пренасочено од Список на NGC објекти (1-500))

Ова е список на објектите со број 1–1000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1 спирална галаксија Пегаз 00ч 07м &1000000000000015800000015,8с +27° 42′ &1000000000000002900000029″ 13,65
2 спирална галаксија Пегаз 00ч 07м &1000000000000017100000017,1с +27° 40′ &1000000000000004200000042″ 14,96
3 леќеста галаксија Риби 00ч 07м &1000000000000016800000016,8с +08° 18′ &1000000000000000600000006″ 14,2
4 галаксија Риби 00ч 07м &1000000000000024400000024,4с +08° 22′ &1000000000000002600000026″ 16,8
5 елиптична галаксија Андромеда 00ч 07м &1000000000000048900000048,9с +35° 21′ &1000000000000004400000044″ 14,33
6 леќеста галаксија Андромеда 00ч 09м &1000000000000032700000032,7с +33° 18′ &1000000000000003100000031″ 14,04
7 спирална галаксија Вајар 00ч 08м &1000000000000020900000020,9с −29° 54′ &1000000000000005400000054″ 13,47
8 двојна ѕвезда[2] Пегаз 00ч 08м &1000000000000045300000045,3с +23° 50′ &1000000000000002000000020″ 15,2/16,5
9 спирална галаксија Пегаз 00ч 08м &1000000000000054700000054,7с +23° 49′ &1000000000000000200000002″ 14,5
10 спирална галаксија Вајар 00ч 08м &1000000000000034500000034,5с −33° 51′ &1000000000000003100000031″ 13
11 спирална галаксија Андромеда 00ч 08м &1000000000000042500000042,5с +37° 26′ &1000000000000005200000052″ 14,5
12 спирална галаксија Риби 00ч 08м &1000000000000044800000044,8с +04° 36′ &1000000000000004500000045″ 14,5
13 спирална галаксија Андромеда 00ч 08м &1000000000000047800000047,8с +33° 25′ &1000000000000005800000058″ 14,2
14 неправилна галаксија Пегаз 00ч 08м &1000000000000046400000046,4с +15° 48′ &1000000000000005900000059″ 13,3
15 прстенеста галаксија Пегаз 00ч 09м &1000000000000002500000002,5с +21° 37′ &1000000000000002700000027″ 14,9
16 леќеста галаксија Пегаз 00ч 09м &1000000000000004300000004,3с +27° 43′ &1000000000000004500000045″ 13,0
17 спирална галаксија Кит 00ч 11м &1000000000000066000000006,60с −12° 06′ &1000000000000002600000026″ 14,0
18 двојна ѕвезда[1] Пегаз 00ч 09м &1000000000000023100000023,1с[2] +27° 43′ &1000000000000005500000055″[2] 14,0
19 спирална галаксија Андромеда 00ч 10м &1000000000000040900000040,9с[2] +32° 58′ &1000000000000005900000059″[2] 14,0[2]
20 (дупликат на NGC 6)[2] леќеста галаксија Андромеда 00ч 09м &1000000000000032800000032,8с +33° 18′ &1000000000000003100000031″ 14,5
21 спирална галаксија[3] Андромеда 00ч 10м &1000000000000041000000041,0с +32° 58′ &1000000000000005700000057″ 13,9
22 спирална галаксија Пегаз 00ч 09м &1000000000000048300000048,3с +27° 49′ &1000000000000005600000056″ 14,9
23 спирална галаксија Пегаз 00ч 09м &1000000000000053400000053,4с +25° 55′ &1000000000000002700000027″ 12,5
24 спирална галаксија Вајар 00ч 09м &1000000000000056500000056,5с −24° 57′ &1000000000000004800000048″ 12,1
25 леќеста галаксија Феникс 00ч 10м &1000000000000000800000000,8с −57° 01′ &1000000000000000700000007″ 15,5
26 спирална галаксија Пегаз 00ч 10м &1000000000000026100000026,1с +25° 49′ &1000000000000005500000055″ 13,9
27 спирална галаксија Андромеда 00ч 10м &1000000000000032800000032,8с +28° 59′ &1000000000000004700000047″ 14,5
28 елиптична галаксија Феникс 00ч 10м &1000000000000025100000025,1с −56° 59′ &1000000000000002300000023″ 13,8
29 (дупликат на NGC 21 спирална галаксија Андромеда 00ч 10м &1000000000000047100000047,1с +33° 21′ &1000000000000000900000009″ 14,5
30 двојна ѕвезда[1] Пегаз 00ч 11м[1] +21° 57′[1] 14,8/15
31 спирална галаксија Феникс 00ч 10м &1000000000000038500000038,5с −56° 59′ &1000000000000001100000011″ 13,9
32 астеризам[1] Пегаз 00ч 11м[1] +18° 47′[1] 14
33 двојна ѕвезда[1] Риби 00ч 11м[1] +03° 40′[1] 15
34 (дупликат на NGC 17) спирална галаксија Кит 00ч 11м &1000000000000006600000006,6с −12° 06′ &1000000000000002600000026″ 14,0
35 спирална галаксија Кит 00ч 11м &1000000000000010500000010,5с −12° 01′ &1000000000000001500000015″ 14
36 спирална галаксија Риби 00ч 11м &1000000000000022500000022,5с +06° 23′ &1000000000000002100000021″ 14,5
37 леќеста галаксија Феникс 00ч 11м &1000000000000022700000022,7с −56° 57′ &1000000000000002200000022″ 13,7
38 спирална галаксија Риби 00ч 11м &1000000000000047000000047,0с −05° 35′ &1000000000000000900000009″ 13,5
39 спирална галаксија Андромеда 00ч 12м &1000000000000019000000019,0с +31° 03′ &1000000000000004000000040″ 14,4
40 планетарна маглина Кефеј 00ч 13м &1000000000000001000000001,0с +72° 31′ &1000000000000001900000019″ 11,7
41 спирална галаксија Пегаз 00ч 12м &1000000000000048000000048,0с +22° 01′ &1000000000000002600000026″ 14,6
42 леќеста галаксија Пегаз 00ч 12м &1000000000000056400000056,4с +22° 05′ &1000000000000006000000060″ 15,0
43 леќеста галаксија Андромеда 00ч 13м &1000000000000001000000001,0с +30° 54′ &1000000000000005500000055″ 13,9
44 двојна ѕвезда[2] Андромеда 00ч 13м +31° 18′ 14,6
45 неправилна галаксија Кит 00ч 14м &1000000000000004000000004,0с −23° 10′ &1000000000000005100000051″ 11,2
46 ѕвезда[1] Риби 00ч 14м[1] +05° 59′[1] 11,8
47 спирална галаксија Кит 00ч 14м &1000000000000030600000030,6с −07° 10′ &1000000000000000300000003″ 13
48 спирална галаксија Андромеда 00ч 14м &1000000000000002300000002,3с +48° 14′ &100000000000000040000004″ 15,0
49 леќеста галаксија Андромеда 00ч 14м &1000000000000022500000022,5с +48° 14′ &1000000000000004700000047″ 15,3
50 леќеста галаксија Кит 00ч 14м &1000000000000044700000044,7с −07° 20′ &1000000000000004200000042″ 12
51 леќеста галаксија Андромеда 00ч 14м &1000000000000035000000035,0с +48° 15′ &1000000000000002000000020″ 14,6
52 спирална галаксија Пегаз 00ч 14м &1000000000000040300000040,3с +18° 34′ &1000000000000005500000055″ 14,6
53 спирална галаксија Тукан 00ч 14м &1000000000000042900000042,9с −60° 19′ &1000000000000003900000039″ 12,6
54 спирална галаксија Кит 00ч 15м &1000000000000007700000007,7с −07° 06′ &1000000000000002500000025″ 14
55 неправилна галаксија Вајар 00ч 15м &1000000000000008400000008,4с −39° 13′ &1000000000000001300000013″ 8,2
56 непознат Риби 00ч 15м +12° 27′ Н/П
57 елиптична галаксија Риби 00ч 15м &1000000000000031000000031,0с +17° 19′ &1000000000000004100000041″ 13,7
58 (дупликат на NGC 47) спирална галаксија Кит 00ч 14м &1000000000000030600000030,6с −07° 10′ &1000000000000000300000003″ 13
59 леќеста галаксија Кит 00ч 15м &1000000000000025400000025,4с −21° 26′ &1000000000000004200000042″ 13,1
60 спирална галаксија Риби 00ч 15м &1000000000000058300000058,3с −00° 18′ &1000000000000001400000014″ 15,4
61 заемоделувачки галаксии Риби 00ч 16м &1000000000000024300000024,3с −06° 19′ &1000000000000000800000008″ 15
62 спирална галаксија Кит 00ч 17м &1000000000000005400000005,4с −13° 29′ &1000000000000001500000015″ 14
63 спирална галаксија Риби 00ч 17м &1000000000000045600000045,6с +11° 27′ &1000000000000000100000001″ 12,6
64 спирална галаксија Кит 00ч 17м &1000000000000030300000030,3с −06° 49′ &1000000000000002900000029″ 13,6
65 леќеста галаксија Кит 00ч 18м &1000000000000058600000058,6с −22° 52′ &1000000000000004800000048″ 13,9
66 спирална галаксија Кит 00ч 19м &1000000000000004900000004,9с −22° 56′ &1000000000000001100000011″ 13,5
67 елиптична галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000014900000014,9с +30° 03′ &1000000000000004600000046″ 15,7
68 леќеста галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000018500000018,5с +30° 04′ &1000000000000001700000017″ 14,5
69 леќеста галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000020500000020,5с +30° 02′ &1000000000000002400000024″ 15,7
70 спирална галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000022600000022,6с +30° 04′ &1000000000000004600000046″ 14,5
71 леќеста галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000023600000023,6с +30° 03′ &1000000000000004700000047″ 14,8
72 спирална галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000028400000028,4с +30° 02′ &1000000000000002600000026″ 15,0
73 спирална галаксија Кит 00ч 18м &1000000000000039000000039,0с −15° 19′ &1000000000000002000000020″ 13
74 галаксија Андромеда 00ч 18м &1000000000000049400000049,4с +30° 03′ &1000000000000004200000042″ 16
75 леќеста галаксија Риби 00ч 19м &1000000000000026400000026,4с +06° 26′ &1000000000000005700000057″ 14,8
76 спирална галаксија Андромеда 00ч 19м &1000000000000037800000037,8с +29° 56′ &100000000000000020000002″ 14,0
77 леќеста галаксија Кит 00ч 20м &1000000000000001700000001,7с −22° 31′ &1000000000000005600000056″ 14,8
78 заемоделувачки галаксии Риби 00ч 20м &1000000000000027600000027,6с +00° 49′ &1000000000000006000000060″ 14,5
79 елиптична галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000002900000002,9с +22° 33′ &1000000000000006000000060″ 14,9
80 леќеста галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000011000000011,0с +22° 21′ &1000000000000002400000024″ 13,7
81 галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000013200000013,2с +22° 22′ &1000000000000005900000059″ 17,7
82 ѕвезда[2] Андромеда 00ч 21м &1000000000000017500000017,5с[2] +22° 27′ &1000000000000003700000037″[2] 14,6
83 елиптична галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000022500000022,5с +22° 26′ &1000000000000000000000000″ 14,2
84 ѕвезда[2] Андромеда 00ч 21м &1000000000000033700000033,7с +22° 35′ &1000000000000003500000035″ 15,8
85 леќеста галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000025500000025,5с +22° 30′ &1000000000000004200000042″ 15,7
86 спирална галаксија Андромеда 00ч 21м &1000000000000028700000028,7с +22° 33′ &1000000000000002300000023″ 14,9
87 неправилна галаксија Феникс 00ч 21м &1000000000000014000000014,0с −48° 37′ &1000000000000004200000042″ 14,5
88 спирална галаксија Феникс 00ч 21м &1000000000000021800000021,8с −48° 38′ &1000000000000002500000025″ 15,2
89 спирална галаксија Феникс 00ч 21м &1000000000000024400000024,4с −48° 39′ &1000000000000005700000057″ 14,6
90 галаксија[4] Андромеда 00ч 21м &1000000000000051400000051,4с[4] +22° 24′ &1000000000000000000000000″[4] 13,7
91 ѕвезда[4] Андромеда 00ч 21м &1000000000000051700000051,7с[4] +22° 22′ &1000000000000000600000006″[4] 14,4
92 спирална галаксија Феникс 00ч 21м &1000000000000031400000031,4с −48° 37′ &1000000000000002800000028″ 14,3
93 спирална галаксија Андромеда 00ч 22м &1000000000000003400000003,4с +22° 24′ &1000000000000002800000028″ 14,7
94 леќеста галаксија Андромеда 00ч 22м &1000000000000013100000013,1с +22° 28′ &1000000000000004400000044″ 15,6
95 спирална галаксија Риби 00ч 22м &1000000000000013700000013,7с +10° 29′ &1000000000000002900000029″ 13,4
96 галаксија Андромеда 00ч 22м &1000000000000017800000017,8с +22° 32′ &1000000000000004800000048″ 17
97 елиптична галаксија Андромеда 00ч 22м &1000000000000030100000030,1с +29° 44′ &1000000000000004300000043″ 13,5
98 спирална галаксија Феникс 00ч 22м &1000000000000049500000049,5с −45° 16′ &1000000000000000900000009″ 12,8
99 спирална галаксија Риби 00ч 23м &1000000000000059500000059,5с +15° 46′ &1000000000000001400000014″ 14,0
100 спирална галаксија Риби 00ч 24м &1000000000000002800000002,8с +16° 29′ &1000000000000001000000010″ 14,6

101–200

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
101 спирална галаксија Вајар 00ч 23м &1000000000000054600000054,6с −32° 32′ &1000000000000000900000009″
102 галаксија Кит 00ч 24м &1000000000000036500000036,5с −13° 57′ &1000000000000002200000022″ 14
103 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 25м +61° 21′ 10,3
104 47 Тукан збиено ѕвездено јато Тукан 00ч 24м &1000000000000005700000005,7с −72° 04′ &1000000000000005300000053″ 5,8
105 спирална галаксија Риби 00ч 25м &1000000000000016900000016,9с +12° 53′ &1000000000000000100000001″ 14,1
106 галаксија Риби 00ч 24м &1000000000000043800000043,8с −05° 08′ &1000000000000005500000055″ 14,5
107 спирална галаксија Кит 00ч 25м &1000000000000042100000042,1с −08° 16′ &1000000000000005800000058″ 15,7
108 леќеста галаксија Андромеда 00ч 25м &1000000000000059800000059,8с +29° 12′ &1000000000000004200000042″ 13,3
109 спирална галаксија Андромеда 00ч 26м &1000000000000014700000014,7с +21° 48′ &1000000000000002500000025″ 15,0
110 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 27м +71° 24′
111 непознат Кит 00ч 27м[1] −02° 38′[1]
112 спирална галаксија Андромеда 00ч 26м &1000000000000048800000048,8с +31° 42′ &1000000000000001200000012″ 14,5
113 леќеста галаксија Кит 00ч 26м &1000000000000054600000054,6с −02° 30′ &1000000000000000300000003″ 13,5
114 леќеста галаксија Кит 00ч 26м &1000000000000058400000058,4с −01° 47′ &1000000000000001000000010″ 15,0
115 спирална галаксија Вајар 00ч 26м &1000000000000046600000046,6с −33° 40′ &1000000000000003600000036″ 14
116 галаксија Кит 00ч 27м &1000000000000005300000005,3с −07° 40′ &1000000000000000500000005″ 14,5
117 леќеста галаксија Кит 00ч 27м &1000000000000010900000010,9с +01° 20′ &1000000000000000300000003″ 15,5
118 неправилна галаксија Кит 00ч 27м &1000000000000016200000016,2с −01° 46′ &1000000000000004800000048″ 14,9
119 леќеста галаксија Феникс 00ч 26м &1000000000000057500000057,5с −56° 58′ &1000000000000004200000042″
120 леќеста галаксија Кит 00ч 27м &1000000000000030300000030,3с −01° 30′ &1000000000000004900000049″ 14,8
121 збиено ѕвездено јато Тукан 00ч 26м &1000000000000049000000049,0с −71° 32′ &1000000000000001000000010″ 11,2
122 непознат Кит 00ч 28м[1] −01° 38′[1]
123 непознат Кит 00ч 28м[1] −01° 36′[1]
124 спирална галаксија Кит 00ч 27м &1000000000000052500000052,5с −01° 48′ &1000000000000003800000038″ 13,8
125 леќеста галаксија Риби 00ч 28м &1000000000000050300000050,3с +02° 50′ &1000000000000001900000019″ 14,2
126 леќеста галаксија Риби 00ч 29м &1000000000000008100000008,1с +02° 48′ &1000000000000004000000040″ 14,5
127 леќеста галаксија Риби 00ч 29м &1000000000000012400000012,4с +02° 52′ &1000000000000002200000022″ 13,2
128 леќеста галаксија Риби 00ч 29м &1000000000000015100000015,1с +02° 51′ &1000000000000005100000051″ 13,2
129 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 30м +60° 13′ 7,3
130 леќеста галаксија Риби 00ч 29м &1000000000000018000000018,0с +02° 52′ &1000000000000001800000018″ 15
131 спирална галаксија Вајар 00ч 29м &1000000000000038000000038,0с −33° 15′ &1000000000000003800000038″ 13,5
132 спирална галаксија Кит 00ч 30м &1000000000000010700000010,7с +02° 05′ &1000000000000003500000035″ 13,8
133 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 31м &1000000000000001200000012с +63° 22′ 9,4
134 спирална галаксија Вајар 00ч 30м &1000000000000021500000021,5с −33° 14′ &1000000000000004900000049″ 11,0
135 IC 26[2] галаксија Кит 00ч 31м &1000000000000045600000045,6с −13° 20′ &1000000000000001700000017″
136 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 32м +61° 32′
137 леќеста галаксија Риби 00ч 30м &1000000000000058200000058,2с +10° 12′ &1000000000000002900000029″ 14,2
138 спирална галаксија Риби 00ч 30м &1000000000000059400000059,4с +05° 09′ &1000000000000003500000035″ 14,8
139 спирална галаксија Риби 00ч 31м &1000000000000006400000006,4с +05° 04′ &1000000000000004300000043″ 15,5
140 спирална галаксија Андромеда 00ч 31м &1000000000000020600000020,6с +30° 47′ &1000000000000003300000033″ 14,2
141 галаксија Риби 00ч 31м &1000000000000019000000019,0с +05° 10′ &1000000000000005200000052″ 15,4
142 спирална галаксија Кит 00ч 31м &1000000000000007900000007,9с −22° 37′ &1000000000000000700000007″
143 спирална галаксија Кит 00ч 31м &1000000000000015500000015,5с −22° 33′ &1000000000000003700000037″
144 спирална галаксија Кит 00ч 31м &1000000000000020700000020,7с −22° 38′ &1000000000000004700000047″
145 неправилна галаксија Кит 00ч 31м &1000000000000045000000045,0с −05° 09′ &1000000000000001100000011″ 12
146 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 33м +63° 18′ 9,6
147 елиптична галаксија Касиопеја 00ч 33м &1000000000000011800000011,8с +48° 30′ &1000000000000002500000025″ 12,0
148 леќеста галаксија Вајар 00ч 34м &1000000000000015600000015,6с −31° 47′ &1000000000000000700000007″ 13,1
149 леќеста галаксија Андромеда 00ч 33м &1000000000000050400000050,4с +30° 43′ &1000000000000002300000023″ 15,0
150 спирална галаксија Вајар 00ч 34м &1000000000000016100000016,1с −27° 48′ &1000000000000001600000016″ 11,8
151 спирална галаксија Кит 00ч 34м &1000000000000002800000002,8с −09° 42′ &1000000000000001900000019″ 12,2
152 расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 32м &1000000000000056300000056,3с −73° 06′ &1000000000000005700000057″ 13,1
153 (дупликат на NGC 151) спирална галаксија Кит 00ч 34м &1000000000000002800000002,8с −09° 42′ &1000000000000001900000019″ 12,2
154 галаксија Кит 00ч 34м &1000000000000019500000019,5с −12° 39′ &1000000000000002300000023″ 14
155 леќеста галаксија Кит 00ч 34м &1000000000000040100000040,1с −10° 45′ &1000000000000006000000060″ 13
156 двојна ѕвезда[1] Кит 00ч 35м[1] −08° 21′[1]
157 спирална галаксија Кит 00ч 34м &1000000000000046700000046,7с −08° 23′ &1000000000000004800000048″ 10
158 можеби двојна ѕвезда[1] Кит 00ч 35м[1] −08° 19′[1]
159 спирална галаксија Феникс 00ч 34м &1000000000000035500000035,5с −55° 47′ &1000000000000002600000026″
160 леќеста галаксија Андромеда 00ч 36м &1000000000000004100000004,1с +23° 57′ &1000000000000003100000031″ 13,7
161 леќеста галаксија Кит 00ч 35м &1000000000000033900000033,9с −02° 50′ &1000000000000005500000055″ 15
162 ѕвезда[2] Андромеда 00ч 35м &1000000000000058000000058,0с +24° 02′ &1000000000000001600000016″ 16,0
163 елиптична галаксија Кит 00ч 35м &1000000000000059800000059,8с −10° 07′ &1000000000000001800000018″ 13
164 галаксија Риби 00ч 36м &1000000000000033000000033,0с +02° 44′ &1000000000000005800000058″ 16
165 спирална галаксија Кит 00ч 36м &1000000000000028700000028,7с −10° 06′ &1000000000000001800000018″ 13
166 галаксија Кит 00ч 35м &1000000000000048800000048,8с −13° 36′ &1000000000000004000000040″ 15
167 спирална галаксија Кит 00ч 35м &1000000000000023000000023,0с −23° 22′ &1000000000000002800000028″
168 леќеста галаксија Кит 00ч 36м &1000000000000038600000038,6с −22° 35′ &1000000000000003500000035″ 14,9
169 спирална галаксија Андромеда 00ч 36м &1000000000000051700000051,7с +23° 59′ &1000000000000002800000028″ 13,7
170 леќеста галаксија Кит 00ч 36м &1000000000000045900000045,9с +01° 53′ &1000000000000001100000011″ 15,5
171 спирална галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000021900000021,9с −19° 56′ &1000000000000001200000012″ 12
172 спирална галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000013500000013,5с −22° 35′ &1000000000000001200000012″ 14,7
173 спирална галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000012600000012,6с +01° 56′ &1000000000000003100000031″ 14,5
174 спирална галаксија Вајар 00ч 36м &1000000000000058800000058,8с −29° 28′ &1000000000000004200000042″ 13,5
175 (дупликат на NGC 171 спирална галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000021900000021,9с −19° 56′ &1000000000000001200000012″ 12
176 расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 35м &1000000000000058700000058,7с −73° 09′ &1000000000000005700000057″ 13,1
177 спирална галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000034300000034,3с −22° 32′ &1000000000000005800000058″ 14,2
178 IC 39 неправилна галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000008400000008,4с −14° 10′ &1000000000000001700000017″ 13,0
179 леќеста галаксија Кит 00ч 37м &1000000000000046300000046,3с −17° 51′ &1000000000000000000000000″
180 спирална галаксија Риби 00ч 37м &1000000000000057800000057,8с +08° 38′ &1000000000000000400000004″ 14,3
181 спирална галаксија Андромеда 00ч 38м &1000000000000023200000023,2с +29° 28′ &1000000000000002200000022″ 15,4
182 спирална галаксија Риби 00ч 38м &1000000000000012500000012,5с +02° 43′ &1000000000000004200000042″ 13,8
183 елиптична галаксија Андромеда 00ч 38м &1000000000000029500000029,5с +29° 30′ &1000000000000004000000040″ 13,8
184 спирална галаксија Андромеда 00ч 38м &1000000000000035800000035,8с +29° 26′ &1000000000000005100000051″ 15,5
185 елиптична галаксија Касиопеја 00ч 38м &1000000000000057400000057,4с +48° 20′ &1000000000000001400000014″ 11,0
186 леќеста галаксија Риби 00ч 38м &1000000000000025300000025,3с +03° 09′ &1000000000000005800000058″ 14,8
187 спирална галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000030400000030,4с −14° 39′ &1000000000000001700000017″ 13
188 расеано ѕвездено јато Кефеј 00ч 48м &1000000000000002600000026с +85° 15′ 8,9
189 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 40м +61° 04′ 9,1
190 заемоделувачки галаксии Риби 00ч 38м &1000000000000054800000054,8с +07° 03′ &1000000000000004500000045″ 15,1
191 спирална галаксија Кит 00ч 38м &1000000000000059300000059,3с −09° 00′ &1000000000000000900000009″ 12
192 спирална галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000013500000013,5с +00° 51′ &1000000000000004900000049″ 13,9
193 леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000018700000018,7с +03° 19′ &1000000000000005300000053″ 13,2
194 елиптична галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000018500000018,5с +03° 02′ &1000000000000001400000014″ 13,9
195 спирална галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000035800000035,8с −09° 11′ &1000000000000004000000040″ 14
196 леќеста галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000017900000017,9с +00° 54′ &1000000000000004500000045″ 14,2
197 леќеста галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000018900000018,9с +00° 53′ &1000000000000003000000030″ 14,2
198 спирална галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000023100000023,1с +02° 47′ &1000000000000005100000051″ 14,1
199 леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000033300000033,3с +03° 08′ &1000000000000001900000019″ 15,0
200 спирална галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000034900000034,9с +02° 53′ &1000000000000001400000014″ 14,0

201–300

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
201 спирална галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000034900000034,9с +00° 51′ &1000000000000003500000035″ 14,7
202 леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000040000000040,0с +03° 32′ &1000000000000001000000010″ 15,5
203 леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000039500000039,5с +03° 26′ &1000000000000003400000034″ 14,5
204 леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000044300000044,3с +03° 17′ &1000000000000005800000058″ 14,6
205 Месје 110 елиптична галаксија Андромеда 00ч 40м &1000000000000022000000022,0с +41° 41′ &1000000000000000700000007″ 9,4
206 ѕвездено јато Андромеда 00ч 40м &1000000000000033800000033,8с +40° 44′ &1000000000000002200000022″
207 галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000040800000040,8с −14° 14′ &1000000000000001500000015″ 14,8
208 спирална галаксија Риби 00ч 40м &1000000000000017600000017,6с +02° 45′ &1000000000000002200000022″ 15,5
209 леќеста галаксија Кит 00ч 39м &1000000000000003600000003,6с −18° 36′ &1000000000000003000000030″ 14,0
210 спирална галаксија Кит 00ч 40м &1000000000000035100000035,1с −13° 52′ &1000000000000002600000026″ 11
211 (дупликат на NGC 203)[2] леќеста галаксија Риби 00ч 39м &1000000000000039500000039,5с +03° 26′ &1000000000000003400000034″ 14,5
212 леќеста галаксија Феникс 00ч 40м &1000000000000013300000013,3с −56° 09′ &1000000000000001100000011″
213 спирална галаксија Риби 00ч 41м &1000000000000010100000010,1с +16° 28′ &1000000000000000800000008″ 14,8
214 спирална галаксија Андромеда 00ч 41м &1000000000000027900000027,9с +25° 30′ &1000000000000000100000001″ 13,0
215 леќеста галаксија Феникс 00ч 40м &1000000000000048900000048,9с −56° 12′ &1000000000000005100000051″
216 леќеста галаксија Кит 00ч 41м &1000000000000026500000026,5с −21° 02′ &1000000000000004300000043″ 13,6
217 спирална галаксија Кит 00ч 41м &1000000000000033800000033,8с −10° 01′ &1000000000000001900000019″ 13
218 спирална галаксија Андромеда 00ч 41м &1000000000000044700000044,7с +36° 21′ &1000000000000003400000034″ 15,5
219 елиптична галаксија Кит 00ч 42м &1000000000000011300000011,3с +00° 54′ &1000000000000001600000016″ 15,6
220 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 40м &1000000000000030500000030,5с −73° 24′ &1000000000000001000000010″ 14,6
221 Месје 32 елиптична галаксија Андромеда 00ч 42м &1000000000000041900000041,9с +40° 51′ &1000000000000005700000057″ 9,2
222 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 40м &1000000000000044100000044,1с −73° 23′ &1000000000000000000000000″ 12,8
223 спирална галаксија Кит 00ч 42м &1000000000000015900000015,9с +00° 50′ &1000000000000004400000044″ 14,5
224 Месје 31;
галаксија Андромеда или Гумно
спирална галаксија Андромеда 00ч 42м &1000000000000044300000044,3с +41° 16′ &1000000000000000900000009″ 4,3
225 расеано ѕвездено јато Касиопеја 00ч 44м +61° 47′ 7,4
226 спирална галаксија Андромеда 00ч 42м &1000000000000054300000054,3с +32° 34′ &1000000000000004900000049″ 14,4
227 леќеста галаксија Кит 00ч 42м &1000000000000037000000037,0с −01° 31′ &1000000000000004400000044″ 13,4
228 спирална галаксија Андромеда 00ч 42м &1000000000000054500000054,5с +23° 30′ &1000000000000001200000012″ 14,9
229 галаксија Андромеда 00ч 43м &1000000000000004700000004,7с +23° 30′ &1000000000000003300000033″ 14,7
230 спирална галаксија Кит 00ч 42м &1000000000000027100000027,1с −23° 37′ &1000000000000004500000045″
231 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 41м &1000000000000006200000006,2с −73° 21′ &1000000000000000700000007″ 13,1
232 спирална галаксија Кит 00ч 42м &1000000000000045600000045,6с −23° 33′ &1000000000000003900000039″ 14,4
233 елиптична галаксија Андромеда 00ч 43м &1000000000000036800000036,8с +30° 35′ &1000000000000001200000012″ 13,8
234 спирална галаксија Риби 00ч 43м &1000000000000032400000032,4с +14° 20′ &1000000000000003300000033″ 13,5
235 заемоделувачки галаксии Кит 00ч 42м &1000000000000052500000052,5с −23° 32′ &1000000000000002800000028″ 14
236 спирална галаксија Риби 00ч 43м &1000000000000027600000027,6с +02° 57′ &1000000000000002800000028″ 14,5
237 спирална галаксија Кит 00ч 43м &1000000000000027900000027,9с −00° 07′ &1000000000000003200000032″ 13,6
238 спирална галаксија Феникс 00ч 43м &1000000000000025800000025,8с −50° 10′ &1000000000000005800000058″ 13,1
239 спирална галаксија Кит 00ч 44м &1000000000000037500000037,5с −03° 45′ &1000000000000003400000034″ 14
240 спирална галаксија Риби 00ч 45м &1000000000000002000000002,0с +06° 06′ &1000000000000004700000047″ 14,8
241 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 43м &1000000000000032700000032,7с −73° 26′ &1000000000000002500000025″
242 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 43м &1000000000000037600000037,6с −73° 26′ &1000000000000003800000038″ 12,1
243 леќеста галаксија Андромеда 00ч 46м &1000000000000000700000000,7с +29° 57′ &1000000000000003400000034″ 14,6
244 леќеста галаксија Кит 00ч 45м &1000000000000046500000046,5с −15° 35′ &1000000000000005100000051″ 13
245 спирална галаксија Кит 00ч 46м &1000000000000005600000005,6с −01° 43′ &1000000000000002400000024″ 12,9
246 планетарна маглина Кит 00ч 47м &1000000000000003300000003,3с −11° 52′ &1000000000000001900000019″ 11,4
247 спирална галаксија Кит 00ч 47м &1000000000000008600000008,6с −20° 45′ &1000000000000003800000038″ 9,6
248 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеана маглина Тукан 00ч 46м &1000000000000019600000019,6с −73° 23′ &1000000000000002100000021″
249 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеана маглина Тукан 00ч 45м &1000000000000010900000010,9с −73° 04′ &1000000000000001700000017″
250 спирална галаксија Риби 00ч 47м &1000000000000016100000016,1с +07° 54′ &1000000000000003600000036″ 14,9
251 спирална галаксија Риби 00ч 47м &1000000000000054000000054,0с +19° 35′ &1000000000000004800000048″ 14,6
252 леќеста галаксија Андромеда 00ч 48м &1000000000000001500000001,5с +27° 37′ &1000000000000002900000029″ 13,5
253 галаксија Вајар[2] спирална галаксија Вајар 00ч 47м &1000000000000033100000033,1с −25° 17′ &1000000000000001800000018″ 8,0
254 леќеста галаксија Вајар 00ч 47м &1000000000000027500000027,5с −31° 25′ &1000000000000001900000019″ 12,7
255 спирална галаксија Кит 00ч 47м &1000000000000047200000047,2с −11° 28′ &1000000000000000500000005″ 11
256 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 45м &1000000000000054300000054,3с −73° 30′ &1000000000000002400000024″ 12,8
257 спирална галаксија Риби 00ч 48м &1000000000000001600000001,6с +08° 17′ &1000000000000004800000048″ 13,7
258 галаксија Андромеда 00ч 48м &1000000000000012800000012,8с +27° 39′ &1000000000000002600000026″ 15
259 спирална галаксија Кит 00ч 48м &1000000000000003300000003,3с −02° 46′ &1000000000000003400000034″ 12,5
260 спирална галаксија Андромеда 00ч 48м &1000000000000034900000034,9с +27° 41′ &1000000000000003000000030″ 14,3
261 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеана маглина Тукан 00ч 46м &1000000000000033000000033,0с −73° 05′ &1000000000000005500000055″
262 спирална галаксија Андромеда 00ч 48м &1000000000000047100000047,1с +31° 57′ &1000000000000002500000025″ 15,0
263 спирална галаксија Кит 00ч 48м &1000000000000048400000048,4с −13° 06′ &1000000000000002800000028″ 14
264 леќеста галаксија Вајар 00ч 48м &1000000000000021100000021,1с −38° 14′ &1000000000000000500000005″ 14,9
265 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 47м &1000000000000011600000011,6с −73° 28′ &1000000000000003800000038″ 12,5
266 спирална галаксија Риби 00ч 49м &1000000000000048000000048,0с +32° 16′ &1000000000000003900000039″ 12,6
267 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеана маглина Тукан 00ч 48м &1000000000000037600000037,6с −73° 18′ &1000000000000005900000059″
268 спирална галаксија Кит 00ч 50м &1000000000000009400000009,4с −05° 11′ &1000000000000003700000037″ 12,5
269 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 48м &1000000000000021200000021,2с −73° 31′ &1000000000000004900000049″ 13,0
270 леќеста галаксија Кит 00ч 50м &1000000000000032400000032,4с −08° 39′ &1000000000000000500000005″ 13
271 спирална галаксија Кит 00ч 50м &1000000000000041900000041,9с −01° 54′ &1000000000000003700000037″ 13,2
272 расеано ѕвездено јато Андромеда 00ч 51м +35° 50′
273 леќеста галаксија Кит 00ч 50м &1000000000000048500000048,5с −06° 53′ &1000000000000000800000008″ 13
274 леќеста галаксија Кит 00ч 51м &1000000000000001900000001,9с −07° 03′ &1000000000000002600000026″ 13
275 спирална галаксија Кит 00ч 51м &1000000000000004400000004,4с −07° 03′ &1000000000000005600000056″ 13
276 спирална галаксија Кит 00ч 52м &1000000000000006400000006,4с −22° 40′ &1000000000000005000000050″ 15,7
277 леќеста галаксија Кит 00ч 51м &1000000000000017200000017,2с −08° 35′ &1000000000000004800000048″ 13
278 спирална галаксија Касиопеја 00ч 52м &1000000000000004400000004,4с +47° 33′ &1000000000000000100000001″ 10,5
279 леќеста галаксија Кит 00ч 52м &1000000000000009000000009,0с −02° 13′ &1000000000000000700000007″ 14,0
280 спирална галаксија Андромеда 00ч 52м &1000000000000030300000030,3с +24° 21′ &1000000000000000400000004″ 14,6
281 расеана маглина и ѕвездено јато Касиопеја 00ч 52м &1000000000000025100000025,1с +56° 33′ &1000000000000005400000054″ 7,3
282 галаксија Риби 00ч 52м &1000000000000042200000042,2с +30° 38′ &1000000000000002100000021″ 14,7
283 спирална галаксија Кит 00ч 53м &1000000000000013200000013,2с −13° 09′ &1000000000000005000000050″ 14
284 галаксија Кит 00ч 54м −13° 09′ 15
285 галаксија Кит 00ч 53м &1000000000000029800000029,8с −13° 09′ &1000000000000003900000039″ 14,9
286 леќеста галаксија Кит 00ч 53м &1000000000000030400000030,4с −13° 06′ &1000000000000004600000046″ 14
287 галаксија Риби 00ч 53м &1000000000000028300000028,3с +32° 28′ &1000000000000005600000056″ 14,8
288 збиено ѕвездено јато Вајар 00ч 52м &1000000000000045300000045,3с −26° 34′ &1000000000000004300000043″ 10
289 спирална галаксија Вајар 00ч 52м &1000000000000041700000041,7с −31° 12′ &1000000000000002800000028″ 11,6
290 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 51м &1000000000000014100000014,1с −73° 09′ &1000000000000004200000042″ 12,1
291 спирална галаксија Кит 00ч 53м &1000000000000029800000029,8с −08° 46′ &1000000000000000400000004″ 14
292 Малиот Магеланов Облак неправилна галаксија Тукан 00ч 52м &1000000000000038000000038,0с −72° 48′ &1000000000000000100000001″ 2,8
293 спирална галаксија Кит 00ч 54м &1000000000000016000000016,0с −07° 14′ &1000000000000000900000009″ 14
294 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 53м &1000000000000005600000005,6с −73° 22′ &1000000000000004900000049″ 12,7
295 непостоечки објект[2] Риби 00ч 55м &1000000000000007700000007,7с +31° 32′ &1000000000000003200000032″ 13,5
296 (понекогаш погрешно се наведува како NGC 295)[2] спирална галаксија Риби 00ч 55м &1000000000000021700000021,7с +31° 40′ &1000000000000003700000037″ 15,4
297 галаксија Кит 00ч 54м &1000000000000058900000058,9с[2] −07° 20′ &1000000000000058800000058,8″[2] 17,3[2]
298 спирална галаксија Кит 00ч 55м &1000000000000002300000002,3с −07° 19′ &1000000000000005700000057″ 13,5
299 расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 53м &1000000000000024700000024,7с −72° 11′ &1000000000000004800000048″ 12,1
300 спирална галаксија Вајар 00ч 54м &1000000000000053500000053,5с −37° 40′ &1000000000000005900000059″ 8,7

301–400

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
301 галаксија Кит 00ч 56м &1000000000000018300000018,3с −10° 40′ &1000000000000002500000025″ 15,5
302 ѕвезда[1] Кит 00ч 56м[1] −10° 39′[1]
303 леќеста галаксија Кит 00ч 54м &1000000000000054900000054,9с −16° 39′ &1000000000000001400000014″ 15,5
304 спирална галаксија Андромеда 00ч 56м &1000000000000006100000006,1с +24° 07′ &1000000000000003900000039″ 14,0
305 астеризам[1] Риби 00ч 55м &1000000000000058700000058,7с +12° 07′ &1000000000000002500000025″ 15,4
306 расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 54м &1000000000000014300000014,3с −72° 14′ &1000000000000002700000027″ 12,2
307 леќеста галаксија Кит 00ч 56м &1000000000000032600000032,6с −01° 46′ &1000000000000002000000020″ 14,1
308 ѕвезда[1] Кит 00ч 56м &1000000000000022400000022,4с −01° 46′ &1000000000000004500000045″
309 спирална галаксија Кит 00ч 56м &1000000000000042700000042,7с −09° 54′ &1000000000000005000000050″ 12
310 ѕвезда[1] Кит 00ч 57м[1] −01° 46′[1]
311 леќеста галаксија Риби 00ч 57м &1000000000000032800000032,8с +30° 16′ &1000000000000005000000050″ 14,1
312 елиптична галаксија Феникс 00ч 56м &1000000000000015700000015,7с −52° 46′ &1000000000000005900000059″
313 тројна ѕвезда[2] Риби 00ч 58м[1] +30° 21′[1]
314 леќеста галаксија Вајар 00ч 56м &1000000000000052400000052,4с −31° 57′ &1000000000000004500000045″ 14,5
315 елиптична галаксија Риби 00ч 57м &1000000000000048900000048,9с +30° 21′ &1000000000000000900000009″ 12,5
316 ѕвезда[2] Риби 00ч 58м[1] +30° 21′[1]
317 заемоделувачки галаксии Андромеда 00ч 57м &1000000000000040500000040,5с +43° 47′ &1000000000000003100000031″ 14,5
318 галаксија Риби 00ч 58м &1000000000000005200000005,2с +30° 25′ &1000000000000003200000032″ 15,2
319 спирална галаксија Феникс 00ч 56м &1000000000000057500000057,5с −43° 50′ &1000000000000002200000022″ 15
320 спирална галаксија Кит 00ч 58м &1000000000000046300000046,3с −20° 50′ &1000000000000002500000025″ 15,0
321 галаксија Кит 00ч 57м &1000000000000039200000039,2с −05° 05′ &1000000000000001000000010″ 16
322 леќеста галаксија Феникс 00ч 57м &1000000000000009800000009,8с −43° 43′ &1000000000000003800000038″ 14,1
323 елиптична галаксија Феникс 00ч 56м &1000000000000041400000041,4с −52° 58′ &1000000000000003500000035″
324 спирална галаксија Феникс 00ч 57м &1000000000000014700000014,7с −40° 57′ &1000000000000002900000029″ 13,5
325 спирална галаксија Кит 00ч 57м &1000000000000047800000047,8с −05° 06′ &1000000000000004500000045″ 15
326 елиптична галаксија Риби 00ч 58м &1000000000000022700000022,7с +26° 51′ &1000000000000005700000057″ 14,9
327 спирална галаксија Кит 00ч 57м &1000000000000055300000055,3с −05° 07′ &1000000000000005000000050″ 13
328 спирална галаксија Феникс 00ч 56м &1000000000000057500000057,5с −52° 55′ &1000000000000002700000027″
329 спирална галаксија Кит 00ч 58м &1000000000000001500000001,5с −05° 04′ &1000000000000001700000017″ 13
330 (сместен во Малиот Магеланов Облак) збиено ѕвездено јато[2] Тукан 00ч 56м &1000000000000018700000018,7с −72° 27′ &1000000000000005000000050″ 9,8
331 спирална галаксија Кит 00ч 57м &1000000000000003800000003,8с −02° 45′ &1000000000000002700000027″ 15,2
332 галаксија Риби 00ч 58м &1000000000000049200000049,2с +07° 06′ &1000000000000004000000040″ 14,9
333 заемоделувачки галаксии Кит 00ч 58м &1000000000000051300000051,3с −16° 28′ &1000000000000000800000008″ 13,9
334 спирална галаксија Вајар 00ч 58м &1000000000000049800000049,8с −35° 06′ &1000000000000005400000054″ 14
335 спирална галаксија Кит 00ч 59м &1000000000000019800000019,8с −18° 14′ &1000000000000000500000005″ 15,8
336 заемоделувачки галаксии Кит 00ч 58м &1000000000000058100000058,1с −18° 44′ &1000000000000003700000037″
337 спирална галаксија Кит 00ч 59м &1000000000000050200000050,2с −07° 34′ &1000000000000003300000033″ 11
338 спирална галаксија Риби 01ч 00м &1000000000000036600000036,6с +30° 40′ &1000000000000000800000008″ 14,0
339 (сместен во Малиот Магеланов Облак) збиено ѕвездено јато[2] Тукан 00ч 57м &1000000000000048900000048,9с −74° 28′ &1000000000000000000000000″ 12,0
340 спирална галаксија Кит 01ч 00м &1000000000000034900000034,9с −06° 52′ &1000000000000000000000000″ 14
341 спирална галаксија Кит 01ч 00м &1000000000000045700000045,7с −09° 11′ &1000000000000000800000008″ 15,5
342 галаксија Кит 01ч 00м &1000000000000049900000049,9с −06° 46′ &1000000000000002100000021″ 14,5
343 заемоделувачки галаксии Кит 00ч 58м &1000000000000023900000023,9с[2] −23° 13′ &1000000000000003100000031″[2]
344 галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000035500000035,5с −23° 15′ &1000000000000005300000053″
345 спирална галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000022100000022,1с −06° 53′ &1000000000000000400000004″ 13,5
346 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 00ч 59м &1000000000000001800000018с −72° 11′
347 галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000035200000035,2с −06° 44′ &1000000000000000200000002″ 15,5
348 спирална галаксија Феникс 01ч 00м &1000000000000051900000051,9с −53° 14′ &1000000000000004100000041″
349 леќеста галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000050700000050,7с −06° 48′ &1000000000000000000000000″ 13,5
350 галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000056700000056,7с −06° 47′ &1000000000000004500000045″ 15
351 спирална галаксија Кит 01ч 01м &1000000000000057900000057,9с −01° 56′ &1000000000000001300000013″ 14,3
352 спирална галаксија Кит 01ч 02м &1000000000000009000000009,0с −04° 14′ &1000000000000004400000044″ 12,5
353 спирална галаксија Кит 01ч 02м &1000000000000024700000024,7с −01° 57′ &1000000000000002900000029″ 14,7
354 спирална галаксија Риби 01ч 03м &1000000000000016600000016,6с +22° 20′ &1000000000000003300000033″ 14,2
355 леќеста галаксија Кит 01ч 03м &1000000000000007000000007,0с −06° 19′ &1000000000000002600000026″ 15
356 спирална галаксија Кит 01ч 03м &1000000000000007100000007,1с −06° 59′ &1000000000000001900000019″ 13,5
357 спирална галаксија Кит 01ч 03м &1000000000000021900000021,9с −06° 20′ &1000000000000002200000022″ 12
358 астеризам[1] Касиопеја 01ч 05м[1] +62° 02′[1]
359 леќеста галаксија Кит 01ч 04м &1000000000000017000000017,0с −00° 45′ &1000000000000005400000054″ 14,8
360 спирална галаксија Тукан 01ч 02м &1000000000000051400000051,4с −65° 36′ &1000000000000003600000036″
361 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 02м &1000000000000012800000012,8с −71° 36′ &1000000000000001600000016″ 12,4
362 збиено ѕвездено јато Тукан 01ч 03м &1000000000000014300000014,3с −70° 50′ &1000000000000005400000054″ 8,0
363 галаксија Кит 01ч 06м &1000000000000015800000015,8с −16° 32′ &1000000000000003400000034″ 15
364 леќеста галаксија Кит 01ч 04м &1000000000000041000000041,0с −00° 48′ &1000000000000001100000011″ 14,6
365 спирална галаксија Вајар 01ч 04м &1000000000000018700000018,7с −35° 07′ &1000000000000001300000013″ 12,5
366 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 07м +62° 14′
367 галаксија Кит 01ч 05м &1000000000000048900000048,9с −12° 07′ &1000000000000004200000042″ 15,3
368 леќеста галаксија Феникс 01ч 04м &1000000000000022000000022,0с −43° 16′ &1000000000000003700000037″
369 спирална галаксија Кит 01ч 05м &1000000000000008700000008,7с −17° 45′ &1000000000000003300000033″ 14,3
370 тројна ѕвезда[2] Риби 01ч 06м &1000000000000044600000044,6с[2] +32° 25′ &1000000000000004300000043″[2]
371 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 03м &1000000000000002500000025с −72° 04′
372 тројна ѕвезда[1] Риби 01ч 07м[1] +32° 26′[1]
373 елиптична галаксија Риби 01ч 06м &1000000000000058200000058,2с[2] +32° 18′ &1000000000000003000000030″[2]
374 леќеста галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000006000000006,0с +32° 47′ &1000000000000004200000042″ 14,3
375 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000005900000005,9с +32° 20′ &1000000000000005300000053″ 16,5
376 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 03м &1000000000000053400000053,4с −72° 49′ &1000000000000003400000034″ 11,2
377 спирална галаксија Кит 01ч 06м &1000000000000034800000034,8с[2] −20° 19′ &1000000000000005700000057″[2]
378 спирална галаксија Вајар 01ч 06м &1000000000000012100000012,1с −30° 10′ &1000000000000004200000042″
379 леќеста галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000015900000015,9с +32° 31′ &1000000000000001400000014″ 14,0
380 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000017700000017,7с +32° 28′ &1000000000000005900000059″ 13,9
381 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 08м &1000000000000019900000019,9с +61° 35′ &1000000000000000200000002″ 9,3
382 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000024100000024,1с +32° 24′ &1000000000000001400000014″ 14,2
383 леќеста галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000025000000025,0с +32° 24′ &1000000000000004500000045″ 13,6
384 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000025100000025,1с +32° 17′ &1000000000000003400000034″ 14,3
385 леќеста галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000027400000027,4с +32° 19′ &1000000000000001200000012″ 14,3
386 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000031400000031,4с +32° 21′ &1000000000000004300000043″ 15,4
387 галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000033000000033,0с[2] +32° 23′ &1000000000000002800000028″[2] 17,2[2]
388 елиптична галаксија Риби 01ч 07м &1000000000000047200000047,2с +32° 18′ &1000000000000003600000036″ 15,5
389 леќеста галаксија Андромеда 01ч 08м &1000000000000030100000030,1с +39° 41′ &1000000000000004300000043″ 15,0
390 ѕвезда[2] Риби 01ч 08м &1000000000000012900000012,9с +32° 27′ &1000000000000001200000012″
391 леќеста галаксија Кит 01ч 07м &1000000000000022700000022,7с +00° 55′ &1000000000000003300000033″ 14,6
392 леќеста галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000023600000023,6с +33° 08′ &1000000000000000100000001″ 13,9
393 леќеста галаксија Андромеда 01ч 08м &1000000000000037100000037,1с +39° 38′ &1000000000000003800000038″ 13,3
394 леќеста галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000026000000026,0с +33° 08′ &1000000000000005200000052″ 14,8
395 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 05м &1000000000000008000000008,0с −71° 59′ &1000000000000004900000049″
396 галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000008500000008,5с +04° 31′ &1000000000000005100000051″ 16,6[2]
397 елиптична галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000031100000031,1с +33° 06′ &1000000000000003300000033″ 15,7
398 леќеста галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000053800000053,8с +32° 30′ &1000000000000005200000052″ 15,4
399 спирална галаксија Риби 01ч 08м &1000000000000059300000059,3с +32° 38′ &1000000000000000300000003″ 14,5
400 ѕвезда[2] Риби 01ч 09м[1] +32° 44′[1]

401–500

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
401 ѕвезда[2] Риби 01ч 09м[1] +32° 46′[1]
402 ѕвезда[2] Риби 01ч 09м[1] +32° 49′[1]
403 спирална галаксија Риби 01ч 09м &1000000000000014400000014,4с +32° 45′ &1000000000000000800000008″ 13,3
404 леќеста галаксија Андромеда 01ч 09м &1000000000000027000000027,0с +35° 43′ &1000000000000000500000005″ 11,3
405 двојна ѕвезда[1] Феникс 01ч 08м[1] −46° 40′[1]
406 спирална галаксија Тукан 01ч 07м &1000000000000024100000024,1с −69° 52′ &1000000000000003500000035″ 12,5
407 спирална галаксија Риби 01ч 10м &1000000000000036700000036,7с +33° 07′ &1000000000000003600000036″ 14,3
408 ѕвезда[2] Риби 01ч 11м[1] +33° 06′[1]
409 елиптична галаксија Вајар 01ч 09м &1000000000000033200000033,2с −35° 48′ &1000000000000001900000019″ 12
410 елиптична галаксија Риби 01ч 10м &1000000000000059100000059,1с +33° 09′ &1000000000000000700000007″ 12,6
411 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 07м &1000000000000056000000056,0с −71° 46′ &1000000000000000500000005″ 11,0
412 непостоечки објект[2] Кит 01ч 10м &1000000000000020500000020,5с[2] −20° 00′ &1000000000000005700000057″[2]
413 спирална галаксија Кит 01ч 12м &1000000000000031500000031,5с −02° 47′ &1000000000000003700000037″ 14
414 заемоделувачки галаксии Риби 01ч 11м &1000000000000017700000017,7с +33° 06′ &1000000000000004800000048″ 14,5
415 спирална галаксија Вајар 01ч 10м &1000000000000005600000005,6с −35° 29′ &1000000000000002800000028″ 13
416 (сместен во Малиот Магеланов Облак) збиено ѕвездено јато[2] Тукан 01ч 07м &1000000000000059000000059,0с −72° 21′ &1000000000000002000000020″ 11,4
417 леќеста галаксија Кит 01ч 11м &1000000000000005600000005,6с −18° 08′ &1000000000000005400000054″ 15,2
418 спирална галаксија Вајар 01ч 10м &1000000000000035700000035,7с −30° 13′ &1000000000000001100000011″ 12,9
419 сместен во Малиот Магеланов Облак) збиено ѕвездено јато[2] Тукан 01ч 08м &1000000000000019500000019,5с −72° 53′ &1000000000000000300000003″ 10,6
420 леќеста галаксија Риби 01ч 12м &1000000000000009800000009,8с +32° 07′ &1000000000000002400000024″ 13,4
421 непостоечки објект[2] Риби 01ч 12м[1] +32° 09′[1]
422 сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 09м &1000000000000024500000024,5с −71° 45′ &1000000000000005900000059″ 13,5
423 спирална галаксија Вајар 01ч 11м &1000000000000022700000022,7с −29° 14′ &1000000000000000700000007″
424 спирална галаксија Вајар 01ч 11м &1000000000000027500000027,5с −38° 05′ &1000000000000000100000001″ 12
425 спирална галаксија Андромеда 01ч 13м &1000000000000002900000002,9с +38° 46′ &1000000000000000700000007″ 13,5
426 елиптична галаксија Кит 01ч 12м &1000000000000048700000048,7с −00° 17′ &1000000000000002600000026″ 14,4
427 спирална галаксија Вајар 01ч 12м &1000000000000019200000019,2с −32° 03′ &1000000000000004300000043″ 14,9
428 неправилна галаксија Кит 01ч 12м &1000000000000055800000055,8с +00° 58′ &1000000000000005200000052″ 11,9
429 леќеста галаксија Кит 01ч 12м &1000000000000057400000057,4с −00° 20′ &1000000000000004200000042″ 14,4
430 елиптична галаксија Кит 01ч 13м &1000000000000000100000000,1с −00° 15′ &1000000000000000900000009″ 13,6
431 леќеста галаксија Андромеда 01ч 14м &1000000000000004700000004,7с +33° 42′ &1000000000000001500000015″ 14,0
432 леќеста галаксија Тукан 01ч 11м &1000000000000046200000046,2с −61° 31′ &1000000000000004000000040″
433 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 15м +60° 08′
434 спирална галаксија Тукан 01ч 12м &1000000000000013600000013,6с −58° 14′ &1000000000000004700000047″ 13,0
435 спирална галаксија Кит 01ч 14м &1000000000000000000000000,0с +02° 04′ &1000000000000001600000016″ 15,0
436 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 16м +58° 49′ 8,0
437 спирална галаксија Риби 01ч 14м &1000000000000022400000022,4с +05° 55′ &1000000000000003800000038″ 14,0
438 спирална галаксија Вајар 01ч 13м &1000000000000033500000033,5с −37° 54′ &1000000000000000800000008″ 12
439 леќеста галаксија Вајар 01ч 13м &1000000000000047300000047,3с −31° 44′ &1000000000000005200000052″ 13
440 спирална галаксија Тукан 01ч 12м &1000000000000048500000048,5с −58° 16′ &1000000000000005800000058″ 13,7
441 спирална галаксија Вајар 01ч 13м &1000000000000051200000051,2с −31° 47′ &1000000000000002000000020″
442 спирална галаксија Кит 01ч 14м &1000000000000038500000038,5с −01° 01′ &1000000000000001400000014″ 14,5
443 спирална галаксија Риби 01ч 15м &1000000000000007600000007,6с +33° 22′ &1000000000000003800000038″ 14,4
444 спирална галаксија Риби 01ч 15м &1000000000000049700000049,7с +31° 04′ &1000000000000005000000050″ 14,7
445 леќеста галаксија Кит 01ч 14м &1000000000000038700000038,7с +01° 49′ &1000000000000004500000045″ 15,0
446 IC 89 леќеста галаксија Риби 01ч 16м &1000000000000003700000003,7с +04° 17′ &1000000000000003800000038″ 13,8
447 спирална галаксија Риби 01ч 15м &1000000000000037700000037,7с +33° 04′ &1000000000000000400000004″ 14,0
448 леќеста галаксија Кит 01ч 15м &1000000000000016700000016,7с −01° 37′ &1000000000000003500000035″ 13,2
449 спирална галаксија Риби 01ч 16м &1000000000000007200000007,2с +33° 05′ &1000000000000002200000022″ 15,5
450 спирална галаксија Кит 01ч 15м &1000000000000032800000032,8с −00° 51′ &1000000000000001700000017″ 13,0
451 спирална галаксија Риби 01ч 16м &1000000000000012400000012,4с +33° 03′ &1000000000000005100000051″ 15,5
452 спирална галаксија Риби 01ч 16м &1000000000000015000000015,0с +31° 02′ &1000000000000000100000001″ 14,0
453 тројна ѕвезда Риби 01ч 16м[1] +33° 05′[1]
454 заемоделувачки галаксии Феникс 01ч 14м &1000000000000026100000026,1с −55° 23′ &1000000000000004000000040″ 13,4
455 спирална галаксија Риби 01ч 15м &1000000000000057700000057,7с +05° 10′ &1000000000000004200000042″ 13,9
456 сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 14м −73° 16′ 14,2
457 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 19м &1000000000000004000000040с +58° 17′ 7,0
458 сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 14м &1000000000000053400000053,4с −71° 32′ &1000000000000005900000059″ 11,9
459 спирална галаксија Риби 01ч 18м &1000000000000008300000008,3с +17° 33′ &1000000000000004400000044″ 15,7
460 сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 14м &1000000000000041500000041,5с −73° 17′ &1000000000000005100000051″
461 спирална галаксија Вајар 01ч 17м &1000000000000020500000020,5с −33° 50′ &1000000000000002500000025″ 13
462 галаксија Риби 01ч 18м &1000000000000011000000011,0с +04° 13′ &1000000000000003400000034″
463 леќеста галаксија Риби 01ч 18м &1000000000000058300000058,3с +16° 19′ &1000000000000003200000032″ 15,2
464 двојна ѕвезда[2] Андромеда 01ч 19м &1000000000000006400000006,4с +34° 56′ &1000000000000004800000048″
465 сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Тукан 01ч 16м −73° 19′
466 леќеста галаксија Тукан 01ч 17м &1000000000000013400000013,4с −58° 54′ &1000000000000003500000035″
467 леќеста галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000010200000010,2с +03° 18′ &1000000000000000200000002″ 13,3
468 галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000048500000048,5с +32° 46′ &1000000000000000200000002″ 15,1
469 галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000033000000033,0с +14° 52′ &1000000000000001700000017″ 15,0
470 спирална галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000045000000045,0с +03° 24′ &1000000000000003500000035″ 12,4
471 леќеста галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000059500000059,5с +14° 47′ &1000000000000001200000012″ 14,0
472 галаксија Риби 01ч 20м &1000000000000028800000028,8с +32° 42′ &1000000000000003200000032″ 14,2
473 спирална галаксија Риби 01ч 19м &1000000000000055100000055,1с +16° 32′ &1000000000000004000000040″ 13,4
474 леќеста галаксија Риби 01ч 20м &1000000000000006800000006,8с +03° 24′ &1000000000000005600000056″ 12,9
475 галаксија Риби 01ч 20м &1000000000000002000000002,0с +14° 51′ &1000000000000004000000040″ 17,4
476 галаксија Риби 01ч 20м &1000000000000019800000019,8с +16° 01′ &1000000000000001200000012″ 15,2
477 спирална галаксија Андромеда 01ч 21м &1000000000000020300000020,3с +40° 29′ &1000000000000001900000019″ 14,0
478 спирална галаксија Кит 01ч 20м &1000000000000009300000009,3с −22° 22′ &1000000000000003900000039″ 14,8
479 спирална галаксија Риби 01ч 21м &1000000000000015900000015,9с +03° 51′ &1000000000000004400000044″ 15,1
480 галаксија Кит 01ч 20м &1000000000000034300000034,3с −09° 52′ &1000000000000004900000049″ 16,3
481 леќеста галаксија Кит 01ч 21м &1000000000000012400000012,4с −09° 12′ &1000000000000004000000040″ 14
482 спирална галаксија Феникс 01ч 20м &1000000000000020400000020,4с −40° 57′ &1000000000000006000000060″ 14,5
483 спирална галаксија Риби 01ч 21м &1000000000000056400000056,4с +33° 31′ &1000000000000001600000016″ 14,0
484 елиптична галаксија Тукан 01ч 19м &1000000000000034900000034,9с −58° 31′ &1000000000000002900000029″ 13,0
485 спирална галаксија Риби 01ч 21м &1000000000000027700000027,7с +07° 01′ &1000000000000000400000004″ 14,2
486 галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000010600000010,6с +05° 24′ &1000000000000004000000040″
487 спирална галаксија Кит 01ч 21м &1000000000000055100000055,1с −16° 22′ &1000000000000001300000013″ 14,0
488 спирална галаксија Риби 01ч 21м &1000000000000047000000047,0с +05° 15′ &1000000000000001800000018″ 11,4
489 леќеста галаксија Риби 01ч 21м &1000000000000054000000054,0с +09° 12′ &1000000000000002400000024″ 13,4
490 спирална галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000002900000002,9с +05° 22′ &1000000000000000200000002″ 15,6
491 спирална галаксија Вајар 01ч 21м &1000000000000020300000020,3с −34° 03′ &1000000000000004800000048″ 13,2
492 галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000013600000013,6с +05° 25′ &1000000000000000100000001″ 15,5
493 спирална галаксија Кит 01ч 22м &1000000000000009500000009,5с +00° 56′ &1000000000000004800000048″ 13,0
494 спирална галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000055400000055,4с +33° 10′ &1000000000000002600000026″ 13,8
495 спирална галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000056100000056,1с +33° 28′ &1000000000000001700000017″ 14,0
496 спирална галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000011500000011,5с +33° 31′ &1000000000000003900000039″ 14,3
497 спирална галаксија Кит 01ч 22м &1000000000000023900000023,9с −00° 52′ &1000000000000003200000032″ 14,1
498 леќеста галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000011300000011,3с +33° 29′ &1000000000000002200000022″ 16
499 леќеста галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000011500000011,5с +33° 27′ &1000000000000003700000037″ 13,3
500 галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000039400000039,4с +05° 23′ &1000000000000001400000014″ 15,2

501–600

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
501 елиптична галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000022400000022,4с +33° 25′ &1000000000000005900000059″ 15,2
502 леќеста галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000055700000055,7с +09° 02′ &1000000000000005700000057″ 13,8
503 елиптична галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000028400000028,4с +33° 19′ &1000000000000005400000054″ 15,1
504 леќеста галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000028000000028,0с +33° 12′ &1000000000000001600000016″ 14,0
505 леќеста галаксија Риби 01ч 22м &1000000000000057200000057,2с +09° 28′ &1000000000000000800000008″ 15,1
506 ѕвезда[2] Риби 01ч 24м[1] +33° 14′[1]
507 леќеста галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000040000000040,0с +33° 15′ &1000000000000002200000022″ 13,0
508 елиптична галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000040600000040,6с +33° 16′ &1000000000000005000000050″ 14,5
509 леќеста галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000024200000024,2с +09° 26′ &1000000000000000100000001″ 14,7
510 двојна ѕвезда Риби 01ч 24м[1] +33° 26′[1]
511 елиптична галаксија Риби 01ч 23м &1000000000000030800000030,8с +11° 17′ &1000000000000002700000027″ 15,4
512 спирална галаксија Андромеда 01ч 23м &1000000000000059900000059,9с +33° 54′ &1000000000000002900000029″ 14,0
513 спирална галаксија Андромеда 01ч 24м &1000000000000026900000026,9с +33° 47′ &1000000000000005700000057″ 13,4
514 спирална галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000004000000004,0с +12° 55′ &1000000000000000200000002″ 12,8
515 леќеста галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000038600000038,6с +33° 28′ &1000000000000002200000022″ 14,3
516 леќеста галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000008100000008,1с +09° 33′ &1000000000000000600000006″ 14,3
517 леќеста галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000043900000043,9с +33° 25′ &1000000000000004700000047″ 13,6
518 спирална галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000017800000017,8с +09° 19′ &1000000000000005100000051″ 14,4
519 елиптична галаксија Кит 01ч 24м &1000000000000028700000028,7с −01° 38′ &1000000000000003100000031″ 15,3
520 заемоделувачки галаксии Риби 01ч 24м &1000000000000035400000035,4с +03° 47′ &1000000000000002500000025″ 12,4
521 спирална галаксија Кит 01ч 24м &1000000000000033800000033,8с +01° 43′ &1000000000000005300000053″ 12,9
522 спирална галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000045900000045,9с +09° 59′ &1000000000000004100000041″ 14,2
523 неправилна галаксија Андромеда 01ч 25м &1000000000000020900000020,9с +34° 01′ &1000000000000002900000029″ 13,5
524 леќеста галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000047700000047,7с +09° 32′ &1000000000000002000000020″ 11,5
525 леќеста галаксија Риби 01ч 24м &1000000000000053000000053,0с +09° 42′ &1000000000000001100000011″ 14,5
526 заемоделувачки галаксии Вајар 01ч 23м &1000000000000054200000054,2с −35° 03′ &1000000000000005500000055″ 14,5
527 спирална галаксија Вајар 01ч 23м &1000000000000058200000058,2с −35° 06′ &1000000000000005100000051″ 13
528 леќеста галаксија Андромеда 01ч 25м &1000000000000033600000033,6с +33° 40′ &1000000000000001600000016″ 13,7
529 елиптична галаксија Андромеда 01ч 25м &1000000000000040400000040,4с +34° 42′ &1000000000000004600000046″ 13,1
530 леќеста галаксија Кит 01ч 24м &1000000000000041800000041,8с −01° 35′ &1000000000000001600000016″ 14,0
531 спирална галаксија Андромеда 01ч 26м &1000000000000019100000019,1с +34° 45′ &1000000000000001400000014″ 14,9
532 спирална галаксија Риби 01ч 25м &1000000000000017300000017,3с +09° 15′ &1000000000000005100000051″ 13,5
533 елиптична галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000031500000031,5с +01° 45′ &1000000000000003200000032″ 13,1
534 леќеста галаксија Вајар 01ч 24м &1000000000000044700000044,7с −38° 07′ &1000000000000004500000045″ 14
535 леќеста галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000031200000031,2с −01° 24′ &1000000000000003200000032″ 14,9
536 спирална галаксија Андромеда 01ч 26м &1000000000000021900000021,9с +34° 42′ &1000000000000001100000011″ 13,2
537 (дупликат на NGC 523)[2] неправилна галаксија Андромеда 01ч 25м &1000000000000020900000020,9с +34° 01′ &1000000000000002900000029″ 13,5
538 спирална галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000026200000026,2с −01° 33′ &1000000000000000400000004″ 14,7
539 спирална галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000021700000021,7с −18° 09′ &1000000000000005000000050″ 13,9
540 леќеста галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000008900000008,9с −20° 02′ &1000000000000001200000012″
541 леќеста галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000044300000044,3с −01° 22′ &1000000000000004700000047″ 14,6
542 спирална галаксија Андромеда 01ч 26м &1000000000000030900000030,9с +34° 40′ &1000000000000003200000032″ 15,4
543 леќеста галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000050000000050,0с −01° 17′ &1000000000000003400000034″ 15,0
544 леќеста галаксија Вајар 01ч 25м &1000000000000012000000012,0с −38° 05′ &1000000000000003800000038″ 15,1
545 леќеста галаксија Кит 01ч 25м &1000000000000059200000059,2с −01° 20′ &1000000000000002500000025″ 14,4
546 спирална галаксија Вајар 01ч 25м &1000000000000012800000012,8с −38° 04′ &1000000000000001100000011″ 14,8
547 елиптична галаксија Кит 01ч 26м &1000000000000000800000000,8с −01° 20′ &1000000000000004300000043″ 14,4
548 елиптична галаксија Кит 01ч 26м &1000000000000002600000002,6с −01° 13′ &1000000000000003300000033″ 15,1
549 спирална галаксија Вајар 01ч 25м &1000000000000028300000028,3с −38° 16′ &1000000000000000300000003″ 13
550 спирална галаксија Кит 01ч 26м &1000000000000042600000042,6с +02° 01′ &1000000000000002000000020″ 13,6
551 спирална галаксија Андромеда 01ч 27м &1000000000000040800000040,8с +37° 10′ &1000000000000005800000058″ 13,5
552 несигурен[2] Риби 01ч 28м[1] +33° 28′[1]
553 леќеста галаксија Риби 01ч 26м &1000000000000012600000012,6с[2] +33° 24′ &1000000000000001800000018″[2]
554 заемоделувачки галаксии Кит 01ч 27м &1000000000000009600000009,6с −22° 43′ &1000000000000003100000031″
555 спирална галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000011800000011,8с −22° 45′ &1000000000000004400000044″
556 леќеста галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000012600000012,6с −22° 41′ &1000000000000005200000052″
557 леќеста галаксија Кит 01ч 26м &1000000000000025200000025,2с −01° 38′ &1000000000000002100000021″ 14,2
558 елиптична галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000016200000016,2с −01° 58′ &1000000000000001500000015″ 15,0
559 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 29м &1000000000000021600000021,6с +63° 16′ &1000000000000004800000048″ 9,9
560 леќеста галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000025400000025,4с −01° 54′ &1000000000000004900000049″ 14,0
561 спирална галаксија Андромеда 01ч 28м &1000000000000018900000018,9с +34° 18′ &1000000000000003000000030″ 14,1
562 спирална галаксија Андромеда 01ч 28м &1000000000000029400000029,4с +48° 23′ &1000000000000001300000013″ 14,5
563 спирална галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000010100000010,1с −18° 39′ &1000000000000001200000012″ 14,2
564 елиптична галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000048300000048,3с −01° 52′ &1000000000000004800000048″ 13,8
565 спирална галаксија Кит 01ч 28м &1000000000000010200000010,2с −01° 18′ &1000000000000002200000022″ 14,5
566 леќеста галаксија Риби 01ч 29м &1000000000000003100000003,1с +32° 19′ &1000000000000005600000056″ 14,6
567 галаксија Кит 01ч 27м &1000000000000002400000002,4с −10° 15′ &1000000000000005500000055″ 14
568 леќеста галаксија Вајар 01ч 27м &1000000000000056800000056,8с −35° 42′ &1000000000000006000000060″ 12,5
569 спирална галаксија Риби 01ч 29м &1000000000000007300000007,3с +11° 07′ &1000000000000005100000051″ 14,7
570 спирална галаксија Кит 01ч 28м &1000000000000058700000058,7с −00° 56′ &1000000000000005700000057″ 14,2
571 спирална галаксија Риби 01ч 29м &1000000000000056200000056,2с +32° 30′ &1000000000000000300000003″ 15,0
572 леќеста галаксија Вајар 01ч 28м &1000000000000036500000036,5с −39° 18′ &1000000000000002700000027″ 15,5
573 спирална галаксија Андромеда 01ч 30м &1000000000000049400000049,4с +41° 15′ &1000000000000002600000026″ 13,5
574 спирална галаксија Вајар 01ч 29м &1000000000000003000000003,0с −35° 35′ &1000000000000005600000056″ 14
575 спирална галаксија Риби 01ч 30м &1000000000000046700000046,7с +21° 26′ &1000000000000002500000025″ 13,8
576 спирална галаксија Феникс 01ч 28м &1000000000000057400000057,4с −51° 35′ &1000000000000005600000056″
577 спирална галаксија Кит 01ч 30м &1000000000000040800000040,8с −01° 59′ &1000000000000004100000041″ 14,3
578 спирална галаксија Кит 01ч 30м &1000000000000028700000028,7с −22° 40′ &1000000000000000100000001″ 11,5
579 спирална галаксија Триаголник 01ч 31м &1000000000000046700000046,7с +33° 36′ &1000000000000005600000056″ 13,6
580 спирална галаксија Кит 01ч 30м &1000000000000040800000040,8с −01° 59′ &1000000000000004100000041″ 14,3
581 Месје 103 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 33м +60° 39′ 7,7
582 спирална галаксија Триаголник 01ч 31м &1000000000000058100000058,1с +33° 28′ &1000000000000003400000034″ 13,7
583 леќеста галаксија Кит 01ч 29м &1000000000000044200000044,2с −18° 20′ &1000000000000002200000022″ 15,0
584 елиптична галаксија Кит 01ч 31м &1000000000000020700000020,7с −06° 52′ &1000000000000000600000006″ 12
585 спирална галаксија Кит 01ч 31м &1000000000000042100000042,1с −00° 55′ &1000000000000005900000059″ 14,4
586 спирална галаксија Кит 01ч 31м &1000000000000036900000036,9с −06° 53′ &1000000000000003800000038″ 14
587 спирална галаксија Триаголник 01ч 32м &1000000000000033500000033,5с +35° 21′ &1000000000000003000000030″ 13,7
588 (сместен во галаксијата Триаголник)[5] расеана маглина Триаголник 01ч 32м &1000000000000045200000045,2с +30° 38′ &1000000000000005400000054″ 11,5
589 спирална галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000039900000039,9с −12° 02′ &1000000000000003400000034″ 15,0
590 спирална галаксија Андромеда 01ч 33м &1000000000000041100000041,1с +44° 55′ &1000000000000004400000044″ 14,2
591 леќеста галаксија Андромеда 01ч 33м &1000000000000031300000031,3с +35° 40′ &1000000000000000500000005″ 14,5
592 (сместен во галаксијата Триаголник)[5] расеана маглина Триаголник 01ч 33м &1000000000000000100000000,1с +30° 34′ &1000000000000003700000037″ 13,0
593 леќеста галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000020800000020,8с −12° 21′ &1000000000000001700000017″ 14
594 спирална галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000056800000056,8с −16° 32′ &1000000000000001000000010″ 13,9
595 (сместен во галаксијата Триаголник)[5] расеана маглина Триаголник 01ч 33м &1000000000000035500000035,5с +30° 41′ &1000000000000005200000052″ 13,1
596 елиптична галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000052100000052,1с −07° 01′ &1000000000000005500000055″ 11,5
597 спирална галаксија Вајар 01ч 32м &1000000000000014800000014,8с −33° 29′ &1000000000000005100000051″ 14,5
598 Месје 33;
галаксија Триаголник
спирална галаксија Триаголник 01ч 33м &1000000000000051000000051,0с +30° 39′ &1000000000000003700000037″ 6,3
599 леќеста галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000053800000053,8с[2] −12° 11′ &1000000000000002900000029″[2] 13,7[2]
600 спирална галаксија Кит 01ч 33м &1000000000000005400000005,4с −07° 18′ &1000000000000004100000041″ 12,5

601–700

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
601 галаксија Кит 01ч 32м &1000000000000053800000053,8с −12° 11′ &1000000000000002900000029″ 13
602 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Мала Водна Змија 01ч 30м −73° 34′
603 тројна ѕвезда Триаголник 01ч 34м &1000000000000004400000044с +30° 14′ 14
604 (сместен во галаксијата Триаголник)[5] расеана маглина Триаголник 01ч 34м &1000000000000033200000033,2с +30° 47′ &1000000000000000600000006″ 11,5
605 леќеста галаксија Андромеда 01ч 35м &1000000000000002500000002,5с +41° 14′ &1000000000000005300000053″ 14,3
606 спирална галаксија Риби 01ч 34м &1000000000000050200000050,2с +21° 25′ &1000000000000000500000005″ 14,5
607 тројна ѕвезда[1] Кит 01ч 34м[1] −07° 25′[1]
608 спирална галаксија Триаголник 01ч 35м &1000000000000028300000028,3с +33° 39′ &1000000000000002300000023″ 14,0
609 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 36м &1000000000000024900000024,9с +64° 32′ &1000000000000001200000012″ 12,3
610 непостоечки објект[2] Кит 01ч 34м[1] −20° 09′[1]
611 непостоечки објект[2] Кит 01ч 34м[1] −20° 08′[1]
612 леќеста галаксија Вајар 01ч 33м &1000000000000057700000057,7с −36° 29′ &1000000000000003500000035″ 14,2
613 спирална галаксија Вајар 01ч 34м &1000000000000018200000018,2с −29° 25′ &1000000000000000600000006″ 10,8
614 леќеста галаксија Триаголник 01ч 35м &1000000000000052300000052,3с +33° 40′ &1000000000000005400000054″ 13,9
615 спирална галаксија Кит 01ч 35м &1000000000000005700000005,7с −07° 20′ &1000000000000002700000027″ 12
616 двојна ѕвезда[1] Триаголник 01ч 36м[1] +33° 46′[1]
617 галаксија Кит 01ч 34м &1000000000000002700000002,7с −09° 46′ &1000000000000002800000028″ 15,2
618 (можен дупликат на NGC 614)[2] леќеста галаксија Триаголник 01ч 35м &1000000000000052300000052,3с +33° 40′ &1000000000000005400000054″ 13,9
619 спирална галаксија Вајар 01ч 34м &1000000000000051700000051,7с −36° 29′ &1000000000000002100000021″ 14
620 неправилна галаксија Андромеда 01ч 37м &1000000000000000000000000,0с +42° 19′ &1000000000000002000000020″ 13,9
621 леќеста галаксија Триаголник 01ч 36м &1000000000000049200000049,2с +35° 30′ &1000000000000004300000043″ 14,2
622 спирална галаксија Кит 01ч 36м &1000000000000000100000000,1с +00° 39′ &1000000000000004900000049″ 14,1
623 елиптична галаксија Вајар 01ч 35м &1000000000000006300000006,3с −36° 29′ &1000000000000002300000023″ 13,5
624 спирална галаксија Кит 01ч 35м &1000000000000051000000051,0с −10° 00′ &1000000000000001000000010″ 14
625 неправилна галаксија Феникс 01ч 35м &1000000000000004700000004,7с −41° 26′ &1000000000000001400000014″ 12,2
626 спирална галаксија Вајар 01ч 35м &1000000000000012000000012,0с −39° 08′ &1000000000000004100000041″ 14
627 (дупликат на NGC 614)[2] леќеста галаксија Триаголник 01ч 35м &1000000000000052300000052,3с +33° 40′ &1000000000000005400000054″ 13,9
628 Месје 74 спирална галаксија Риби 01ч 36м &1000000000000041800000041,8с +15° 46′ &1000000000000006000000060″ 10,5
629 астеризам[2] Касиопеја 01ч 40м[1] +72° 53′[1]
630 елиптична галаксија Вајар 01ч 35м &1000000000000036500000036,5с −39° 21′ &1000000000000002800000028″ 13,5
631 елиптична галаксија Риби 01ч 36м &1000000000000047100000047,1с +05° 50′ &1000000000000000600000006″ 15,0
632 леќеста галаксија Риби 01ч 37м &1000000000000017700000017,7с +05° 52′ &1000000000000003800000038″ 13,5
633 спирална галаксија Вајар 01ч 36м &1000000000000023500000023,5с −37° 19′ &1000000000000001600000016″ 12,9
634 спирална галаксија Триаголник 01ч 38м &1000000000000018700000018,7с +35° 21′ &1000000000000005300000053″ 14,0
635 спирална галаксија Кит 01ч 38м &1000000000000017800000017,8с[2] −22° 55′ &1000000000000004400000044″[2]
636 елиптична галаксија Кит 01ч 39м &1000000000000006500000006,5с −07° 30′ &1000000000000004600000046″ 12,5
637 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 43м +64° 02′ 8,6
638 спирална галаксија Риби 01ч 39м &1000000000000037900000037,9с +07° 14′ &1000000000000001400000014″ 14,4
639 спирална галаксија Вајар 01ч 38м &1000000000000059100000059,1с −29° 55′ &1000000000000003100000031″ 15,4
640 спирална галаксија Кит 01ч 39м &1000000000000024800000024,8с −09° 24′ &1000000000000000300000003″ 15
641 елиптична галаксија Феникс 01ч 38м &1000000000000039200000039,2с −42° 31′ &1000000000000003700000037″ 13
642 спирална галаксија Вајар 01ч 39м &1000000000000006500000006,5с −29° 54′ &1000000000000005600000056″ 13,1
643 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Мала Водна Змија 01ч 35м &1000000000000001100000001,1с −75° 33′ &1000000000000002600000026″
644 спирална галаксија Феникс 01ч 38м &1000000000000052900000052,9с −42° 35′ &1000000000000000700000007″ 15
645 спирална галаксија Риби 01ч 40м &1000000000000008800000008,8с +05° 43′ &1000000000000003600000036″ 13,8
646 заемоделувачки галаксии Мала Водна Змија 01ч 37м &1000000000000023600000023,6с −64° 53′ &1000000000000004500000045″ 13,6
647 леќеста галаксија Кит 01ч 39м &1000000000000056200000056,2с −09° 14′ &1000000000000003300000033″ 15
648 леќеста галаксија Кит 01ч 38м &1000000000000039600000039,6с −17° 49′ &1000000000000005200000052″ 14,4
649 спирална галаксија Кит 01ч 40м &1000000000000007400000007,4с −09° 16′ &1000000000000001900000019″ 14,7
650 Месје 76;
маглина Мал Тег
планетарна маглина Персеј 01ч 42м &1000000000000019900000019,9с +51° 34′ &1000000000000003100000031″ 16,1
651 (дупликат на NGC 650) планетарна маглина Персеј 01ч 42м &1000000000000019900000019,9с +51° 34′ &1000000000000003100000031″ 16,1
652 спирална галаксија Риби 01ч 40м &1000000000000043300000043,3с +07° 58′ &1000000000000005500000055″ 14,7
653 спирална галаксија Андромеда 01ч 42м &1000000000000025900000025,9с +35° 38′ &1000000000000001800000018″ 14,1
654 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 44м +61° 53′ 7,4
655 леќеста галаксија Кит 01ч 41м &1000000000000055100000055,1с −13° 04′ &1000000000000005400000054″ 14
656 леќеста галаксија Риби 01ч 42м &1000000000000027400000027,4с +26° 08′ &1000000000000003400000034″ 13,5
657 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 44м +55° 52′
658 спирална галаксија Риби 01ч 42м &1000000000000009800000009,8с +12° 36′ &1000000000000000700000007″ 13,6
659 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 44м +60° 40′ 8,4
660 спирална галаксија Риби 01ч 43м &1000000000000001700000001,7с +13° 38′ &1000000000000003600000036″ 12,8
661 елиптична галаксија Триаголник 01ч 44м &1000000000000014600000014,6с +28° 42′ &1000000000000002100000021″ 13,0
662 спирална галаксија Андромеда 01ч 44м &1000000000000035600000035,6с +37° 41′ &1000000000000004500000045″ 13,6
663 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 46м +61° 14′ 7,8
664 спирална галаксија Риби 01ч 43м &1000000000000045900000045,9с +04° 13′ &1000000000000002200000022″ 13,9
665 леќеста галаксија Риби 01ч 44м &1000000000000056200000056,2с +10° 25′ &1000000000000002300000023″ 13,5
666 спирална галаксија Триаголник 01ч 46м &1000000000000006300000006,3с +34° 22′ &1000000000000002700000027″ 13,6
667 леќеста галаксија Кит 01ч 44м &1000000000000056700000056,7с −22° 55′ &1000000000000000900000009″
668 спирална галаксија Андромеда 01ч 46м &1000000000000022700000022,7с +36° 27′ &1000000000000003600000036″ 13,5
669 спирална галаксија Триаголник 01ч 47м &1000000000000016400000016,4с +35° 33′ &1000000000000004600000046″ 12,9
670 леќеста галаксија Триаголник 01ч 47м &1000000000000025100000025,1с +27° 53′ &1000000000000000900000009″ 13,5
671 спирална галаксија Овен 01ч 46м &1000000000000059200000059,2с +13° 07′ &1000000000000003000000030″ 14,3
672 спирална галаксија Триаголник 01ч 47м &1000000000000054100000054,1с +27° 25′ &1000000000000005600000056″ 11,4
673 спирална галаксија Овен 01ч 48м &1000000000000022600000022,6с +11° 31′ &1000000000000001600000016″ 13,3
674 (дупликат на NGC 697)[2] спирална галаксија Овен 01ч 51м &1000000000000017600000017,6с +22° 21′ &1000000000000002800000028″ 12,7
675 спирална галаксија Овен 01ч 49м &1000000000000008600000008,6с +13° 03′ &1000000000000003400000034″ 15,5
676 спирална галаксија Риби 01ч 48м &1000000000000057400000057,4с +05° 54′ &1000000000000002600000026″ 12
677 елиптична галаксија Овен 01ч 49м &1000000000000014100000014,1с +13° 03′ &1000000000000001900000019″ 14,3
678 спирална галаксија Овен 01ч 49м &1000000000000024900000024,9с +21° 59′ &1000000000000004800000048″ 13,3
679 леќеста галаксија Андромеда 01ч 49м &1000000000000043900000043,9с +35° 47′ &1000000000000000700000007″ 13,1
680 елиптична галаксија Овен 01ч 49м &1000000000000047400000047,4с +21° 58′ &1000000000000001400000014″ 13,0
681 спирална галаксија Кит 01ч 49м &1000000000000010700000010,7с −10° 25′ &1000000000000003500000035″ 12
682 леќеста галаксија Кит 01ч 49м &1000000000000004500000004,5с −14° 58′ &1000000000000002900000029″ 13
683 спирална галаксија Овен 01ч 49м &1000000000000046800000046,8с +11° 42′ &1000000000000000300000003″ 14,8
684 спирална галаксија Триаголник 01ч 50м &1000000000000014000000014,0с +27° 38′ &1000000000000004500000045″ 13,2
685 спирална галаксија Еридан 01ч 47м &1000000000000043100000043,1с −52° 45′ &1000000000000004000000040″ 12,0
686 леќеста галаксија Печка 01ч 48м &1000000000000056300000056,3с −23° 47′ &1000000000000005500000055″ 13,0
687 леќеста галаксија Андромеда 01ч 50м &1000000000000033300000033,3с +36° 22′ &1000000000000001400000014″ 14,4
688 спирална галаксија Триаголник 01ч 50м &1000000000000044300000044,3с +35° 17′ &1000000000000000300000003″ 13,3
689 спирална галаксија Печка 01ч 49м &1000000000000051800000051,8с −27° 27′ &1000000000000005600000056″ 14,4
690 спирална галаксија Кит 01ч 47м &1000000000000048200000048,2с −16° 43′ &1000000000000001900000019″ 14,4
691 спирална галаксија Овен 01ч 50м &1000000000000041700000041,7с +21° 45′ &1000000000000003400000034″ 13,5
692 спирална галаксија Феникс 01ч 48м &1000000000000042000000042,0с −48° 38′ &1000000000000005700000057″
693 спирална галаксија Риби 01ч 50м &1000000000000030900000030,9с +06° 08′ &1000000000000004100000041″ 13,5
694 леќеста галаксија Овен 01ч 50м &1000000000000058600000058,6с +21° 59′ &1000000000000004800000048″ 13,9
695 леќеста галаксија Овен 01ч 51м &1000000000000014400000014,4с +22° 34′ &1000000000000005600000056″ 13,7
696 леќеста галаксија Печка 01ч 49м &1000000000000030900000030,9с −34° 54′ &1000000000000002200000022″ 13,5
697 спирална галаксија Овен 01ч 51м &1000000000000017600000017,6с +22° 21′ &1000000000000002800000028″ 12,7
698 спирална галаксија Печка 01ч 49м &1000000000000043800000043,8с −34° 49′ &1000000000000005200000052″ 14,5
699 спирална галаксија Кит 01ч 50м &1000000000000043700000043,7с −12° 02′ &1000000000000000900000009″ 14
700 леќеста галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000012800000012,8с +36° 05′ &1000000000000004900000049″ 15,6

701–800

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
701 спирална галаксија Кит 01ч 51м &1000000000000003800000003,8с −09° 42′ &1000000000000000800000008″ 12
702 заемоделувачки галаксии Кит 01ч 51м &1000000000000018300000018,3с −04° 03′ &1000000000000002100000021″ 14
703 леќеста галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000039700000039,7с +36° 10′ &1000000000000001600000016″ 14,5
704 заемоделувачки галаксии Андромеда 01ч 52м &1000000000000037700000037,7с +36° 07′ &1000000000000003700000037″ 14,1
705 леќеста галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000041700000041,7с +36° 08′ &1000000000000003800000038″ 14,5
706 спирална галаксија Риби 01ч 51м &1000000000000050600000050,6с +06° 17′ &1000000000000004700000047″ 13,2
707 леќеста галаксија Кит 01ч 51м &1000000000000027200000027,2с −08° 30′ &1000000000000002100000021″ 14
708 елиптична галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000039700000039,7с +36° 10′ &1000000000000001600000016″ 14,5
709 леќеста галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000050600000050,6с +36° 13′ &1000000000000002100000021″ 15,2
710 спирална галаксија Андромеда 01ч 52м &1000000000000054100000054,1с +36° 03′ &1000000000000001200000012″ 14,3
711 леќеста галаксија Овен 01ч 52м &1000000000000027800000027,8с +17° 30′ &1000000000000004400000044″ 14,5
712 леќеста галаксија Андромеда 01ч 53м &1000000000000008600000008,6с +36° 49′ &1000000000000001000000010″ 13,9
713 спирална галаксија Кит 01ч 55м &1000000000000021500000021,5с[2] −09° 05′ &1000000000000000200000002″[2] 14,9[2]
714 леќеста галаксија Андромеда 01ч 53м &1000000000000029800000029,8с +36° 13′ &1000000000000001500000015″ 13,9
715 галаксија Кит 01ч 53м &1000000000000012400000012,4с −12° 52′ &1000000000000002600000026″ 15
716 спирална галаксија Овен 01ч 52м &1000000000000059700000059,7с +12° 42′ &1000000000000002800000028″ 14,0
717 спирална галаксија Андромеда 01ч 53м &1000000000000055200000055,2с +36° 13′ &1000000000000004500000045″ 14,7
718 спирална галаксија Риби 01ч 53м &1000000000000013200000013,2с +04° 11′ &1000000000000004400000044″ 12,8
719 леќеста галаксија Овен 01ч 53м &1000000000000039000000039,0с +19° 50′ &1000000000000002500000025″ 14,7
720 елиптична галаксија Кит 01ч 53м &1000000000000000400000000,4с −13° 44′ &1000000000000001800000018″ 11
721 спирална галаксија Андромеда 01ч 54м &1000000000000045600000045,6с +39° 22′ &1000000000000005900000059″ 13,8
722 спирална галаксија Овен 01ч 54м &1000000000000047000000047,0с +20° 41′ &1000000000000005300000053″ 14,6
723 спирална галаксија Кит 01ч 53м &1000000000000045600000045,6с −23° 45′ &1000000000000002800000028″ 13,1
724 спирална галаксија Печка 01ч 53м &1000000000000045600000045,6с −23° 45′ &1000000000000002800000028″ 13,1
725 галаксија Кит 01ч 52м &1000000000000035500000035,5с −16° 31′ &1000000000000000400000004″ 14
726 неправилна галаксија Кит 01ч 55м &1000000000000031900000031,9с −10° 48′ &1000000000000000400000004″ 14,3
727 спирална галаксија Печка 01ч 53м &1000000000000049200000049,2с −35° 51′ &1000000000000002200000022″ 14,5
728 тројна ѕвезда[1] Риби 01ч 55м[1] +04° 12′[1]
729 (дупликат на NGC 727)[2] спирална галаксија Печка 01ч 53м &1000000000000049200000049,2с −35° 51′ &1000000000000002200000022″ 14,5
730 ѕвезда[1] Риби 01ч 55м[1] +05° 37′[1]
731 елиптична галаксија Кит 01ч 54м &1000000000000056900000056,9с −09° 00′ &1000000000000004700000047″ 13
732 леќеста галаксија Андромеда 01ч 56м &1000000000000027800000027,8с +36° 48′ &1000000000000000700000007″ 14,9
733 ѕвезда[2] Триаголник 01ч 56м &1000000000000024700000024,7с +33° 03′ &1000000000000005500000055″
734 спирална галаксија Кит 01ч 54м &1000000000000029500000029,5с −16° 42′ &1000000000000002800000028″ 15
735 спирална галаксија Триаголник 01ч 56м &1000000000000038000000038,0с +34° 10′ &1000000000000003700000037″ 13,9
736 елиптична галаксија Триаголник 01ч 56м &1000000000000041000000041,0с +33° 02′ &1000000000000003700000037″ 13,6
737 ѕвезда[1] Триаголник 01ч 57м[1] +33° 03′[1]
738 галаксија Триаголник 01ч 56м &1000000000000045700000045,7с +33° 03′ &1000000000000003000000030″ 15,5
739 леќеста галаксија Триаголник 01ч 56м &1000000000000054700000054,7с +33° 16′ &1000000000000000000000000″ 14,8
740 спирална галаксија Триаголник 01ч 56м &1000000000000055100000055,1с +33° 00′ &1000000000000005500000055″ 14,9
741 елиптична галаксија Риби 01ч 56м &1000000000000021100000021,1с +05° 37′ &1000000000000004300000043″ 13,2
742 елиптична галаксија Риби 01ч 56м &1000000000000024200000024,2с +05° 37′ &1000000000000003600000036″ 14,8
743 расеано ѕвездено јато Касиопеја 01ч 59м +60° 11′
744 расеано ѕвездено јато Персеј 01ч 59м +55° 28′ 8,4
745 заемоделувачки галаксии Еридан 01ч 54м &1000000000000008700000008,7с −56° 41′ &1000000000000002700000027″ 14,0
746 неправилна галаксија Андромеда 01ч 57м &1000000000000051000000051,0с +44° 55′ &1000000000000000500000005″ 13,8
747 спирална галаксија Кит 01ч 57м &1000000000000030400000030,4с −09° 27′ &1000000000000004400000044″ 14
748 спирална галаксија Кит 01ч 56м &1000000000000022800000022,8с −04° 28′ &1000000000000000300000003″ 12
749 спирална галаксија Печка 01ч 55м &1000000000000040900000040,9с −29° 55′ &1000000000000001600000016″
750 елиптична галаксија Триаголник 01ч 57м &1000000000000032800000032,8с +33° 12′ &1000000000000003400000034″ 12,9
751 елиптична галаксија Триаголник 01ч 57м &1000000000000033000000033,0с +33° 12′ &1000000000000001100000011″ 12,9
752 расеано ѕвездено јато Андромеда 01ч 57м &1000000000000004100000041с +37° 47′ 6,5
753 спирална галаксија Андромеда 01ч 57м &1000000000000042500000042,5с +35° 54′ &1000000000000005500000055″ 12,6
754 елиптична галаксија Еридан 01ч 54м &1000000000000020900000020,9с −56° 45′ &1000000000000004000000040″
755 спирална галаксија Кит 01ч 56м &1000000000000022400000022,4с −09° 03′ &1000000000000004500000045″ 13
756 леќеста галаксија Кит 01ч 54м &1000000000000029500000029,5с −16° 42′ &1000000000000002800000028″ 15
757 (дупликат на NGC 731)[2] елиптична галаксија Кит 01ч 54м &1000000000000056900000056,9с −09° 00′ &1000000000000004700000047″ 13
758 галаксија Кит 01ч 55м &1000000000000042100000042,1с −03° 03′ &1000000000000005900000059″ 15,1
759 елиптична галаксија Андромеда 01ч 57м &1000000000000050500000050,5с +36° 20′ &1000000000000003500000035″ 13,7
760 двојна ѕвезда[1] Триаголник 01ч 57м &1000000000000047400000047,4с +33° 21′ &1000000000000001900000019″ 14,5
761 спирална галаксија Триаголник 01ч 57м &1000000000000049600000049,6с +33° 22′ &1000000000000003700000037″ 14,5
762 спирална галаксија Кит 01ч 56м &1000000000000057700000057,7с −05° 24′ &1000000000000001200000012″ 13,5
763 (дупликат на NGC 755)[2] спирална галаксија Кит 01ч 56м &1000000000000022400000022,4с −09° 03′ &1000000000000004500000045″ 13
764 двојна ѕвезда[1] Кит 01ч 57м[1] −16° 02′[1]
765 спирална галаксија Овен 01ч 58м &1000000000000048100000048,1с +24° 53′ &1000000000000003200000032″ 14,2
766 елиптична галаксија Риби 01ч 58м &1000000000000042100000042,1с +08° 20′ &1000000000000004800000048″ 14,4
767 спирална галаксија Кит 01ч 58м &1000000000000050800000050,8с −09° 35′ &1000000000000001400000014″ 14
768 спирална галаксија Кит 01ч 58м &1000000000000041000000041,0с +00° 31′ &1000000000000004400000044″ 14,3
769 спирална галаксија Триаголник 01ч 59м &1000000000000036200000036,2с +30° 54′ &1000000000000003600000036″ 13,4
770 елиптична галаксија Овен 01ч 59м &1000000000000013800000013,8с +18° 57′ &1000000000000001700000017″ 14,2
771 ѕвезда[2] Касиопеја 02ч 03м[1] +72° 25′[1] 3,95
772 спирална галаксија Овен 01ч 59м &1000000000000019700000019,7с +19° 00′ &1000000000000002800000028″ 11,3
773 спирална галаксија Кит 01ч 58м &1000000000000052000000052,0с −11° 30′ &1000000000000005200000052″ 14
774 леќеста галаксија Овен 01ч 59м &1000000000000034800000034,8с +14° 00′ &1000000000000003000000030″ 14,4
775 спирална галаксија Печка 01ч 58м &1000000000000032500000032,5с −26° 17′ &1000000000000003200000032″ 12,9
776 спирална галаксија Овен 01ч 59м &1000000000000054600000054,6с +23° 38′ &1000000000000004100000041″ 13,4
777 елиптична галаксија Триаголник 02ч 00м &1000000000000015000000015,0с +31° 25′ &1000000000000004600000046″ 12,7
778 леќеста галаксија Триаголник 02ч 00м &1000000000000019500000019,5с +31° 18′ &1000000000000004600000046″ 14,2
779 спирална галаксија Кит 01ч 59м &1000000000000042300000042,3с −05° 57′ &1000000000000004700000047″ 12
780 галаксија Триаголник 02ч 00м &1000000000000035300000035,3с +28° 13′ &1000000000000003000000030″ 14,6
781 спирална галаксија Овен 02ч 00м &1000000000000009000000009,0с +12° 39′ &1000000000000002200000022″ 14,0
782 спирална галаксија Еридан 01ч 57м &1000000000000037800000037,8с −57° 47′ &1000000000000002400000024″ 12,8
783 спирална галаксија Триаголник 02ч 01м &1000000000000006700000006,7с +31° 52′ &1000000000000005600000056″ 12,8
784 неправилна галаксија Триаголник 02ч 01м &1000000000000017100000017,1с +28° 50′ &1000000000000001400000014″ 12,1
785 леќеста галаксија Триаголник 02ч 01м &1000000000000039900000039,9с +31° 49′ &1000000000000004000000040″ 13,9
786 спирална галаксија Овен 02ч 01м &1000000000000024700000024,7с +15° 38′ &1000000000000004600000046″ 14,3
787 спирална галаксија Кит 02ч 00м &1000000000000048600000048,6с −09° 00′ &1000000000000000900000009″ 13
788 спирална галаксија Кит 02ч 01м &1000000000000006500000006,5с −06° 48′ &1000000000000005700000057″ 13
789 спирална галаксија Триаголник 02ч 02м &1000000000000026100000026,1с +32° 04′ &1000000000000001800000018″ 14,0
790 леќеста галаксија Кит 02ч 01м &1000000000000021500000021,5с −05° 22′ &1000000000000002000000020″ 13,5
791 елиптична галаксија Риби 02ч 01м &1000000000000044400000044,4с +08° 29′ &1000000000000005900000059″ 14,8
792 леќеста галаксија Овен 02ч 02м &1000000000000015400000015,4с +15° 42′ &1000000000000004400000044″ 14,6
793 двојна ѕвезда[2] Триаголник 02ч 03м[1] +32° 00′[1]
794 леќеста галаксија Овен 02ч 02м &1000000000000029500000029,5с +18° 22′ &1000000000000002200000022″ 14,0
795 леќеста галаксија Еридан 01ч 59м &1000000000000049100000049,1с −55° 49′ &1000000000000002800000028″
796 (сместен во Малиот Магеланов Облак) расеано ѕвездено јато Мала Водна Змија 01ч 56м &1000000000000004500000045с −74° 13′
797 заемоделувачки галаксии Андромеда 02ч 03м &1000000000000028100000028,1с +38° 07′ &1000000000000000100000001″ 13,9
798 елиптична галаксија Триаголник 02ч 03м &1000000000000019700000019,7с +32° 04′ &1000000000000003800000038″ 14,7
799 спирална галаксија Кит 02ч 02м &1000000000000012400000012,4с −00° 06′ &1000000000000000300000003″ 14,2
800 спирална галаксија Кит 02ч 02м &1000000000000011900000011,9с −00° 07′ &1000000000000005000000050″ 14,7

801–900

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
801 спирална галаксија Андромеда 02ч 03м &1000000000000045100000045,1с +38° 15′ &1000000000000003300000033″ 14,2
802 леќеста галаксија Мала Водна Змија 01ч 59м &1000000000000005500000005,5с −67° 52′ &1000000000000001100000011″
803 спирална галаксија Овен 02ч 03м &1000000000000044800000044,8с +16° 01′ &1000000000000005100000051″ 13,5
804 леќеста галаксија Триаголник 02ч 04м &1000000000000002200000002,2с +30° 49′ &1000000000000005800000058″ 14,7
805 леќеста галаксија Триаголник 02ч 04м &1000000000000029700000029,7с +28° 48′ &1000000000000004400000044″ 14,7
806 спирална галаксија Кит 02ч 03м &1000000000000031200000031,2с −09° 56′ &1000000000000000000000000″ 14
807 елиптична галаксија Триаголник 02ч 04м &1000000000000055800000055,8с +28° 59′ &1000000000000001500000015″ 13,8
808 спирална галаксија Кит 02ч 03м &1000000000000056600000056,6с −23° 18′ &1000000000000004500000045″ 14,3
809 леќеста галаксија Кит 02ч 04м &1000000000000019000000019,0с −08° 44′ &1000000000000000700000007″ 14
810 заемоделувачки галаксии Овен 02ч 05м &1000000000000028600000028,6с +13° 15′ &1000000000000000300000003″ 15,4
811 спирална галаксија Кит 02ч 04м &1000000000000035000000035,0с −10° 06′ &1000000000000003200000032″ 14,0
812 спирална галаксија Андромеда 02ч 06м &1000000000000051600000051,6с +44° 34′ &1000000000000001900000019″ 12,8
813 леќеста галаксија Мала Водна Змија 02ч 01м &1000000000000036900000036,9с −68° 26′ &1000000000000002700000027″ 14,6
814 леќеста галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000037600000037,6с −15° 46′ &1000000000000002500000025″
815 заемоделувачки галаксии Кит 02ч 02м &1000000000000054200000054,2с −14° 40′ &1000000000000002500000025″ 15,1
816 галаксија Триаголник 02ч 08м &1000000000000008900000008,9с +29° 15′ &1000000000000002100000021″ 15,3
817 спирална галаксија Овен 02ч 07м &1000000000000033800000033,8с +17° 12′ &1000000000000000800000008″ 13,9
818 спирална галаксија Андромеда 02ч 08м &1000000000000044700000044,7с +38° 46′ &1000000000000003800000038″ 12,7
819 спирална галаксија Триаголник 02ч 08м &1000000000000034600000034,6с +29° 14′ &1000000000000000000000000″ 14,1
820 спирална галаксија Овен 02ч 08м &1000000000000025000000025,0с +14° 20′ &1000000000000005800000058″ 13,7
821 елиптична галаксија Овен 02ч 08м &1000000000000021000000021,0с +10° 59′ &1000000000000004100000041″ 12,6
822 елиптична галаксија Феникс 02ч 06м &1000000000000038900000038,9с −41° 09′ &1000000000000002500000025″ 13
823 леќеста галаксија Печка 02ч 07м &1000000000000020100000020,1с −25° 26′ &1000000000000003000000030″ 13,6
824 спирална галаксија Печка 02ч 06м &1000000000000053100000053,1с −36° 27′ &1000000000000000800000008″ 13
825 спирална галаксија Кит 02ч 08м &1000000000000032400000032,4с +06° 19′ &1000000000000002500000025″ 14,5
826 галаксија Триаголник 02ч 09м &1000000000000025200000025,2с +30° 44′ &1000000000000002200000022″ 15,4
827 спирална галаксија Кит 02ч 08м &1000000000000056400000056,4с +07° 58′ &1000000000000001600000016″ 14,0
828 спирална галаксија Андромеда 02ч 10м &1000000000000009700000009,7с +39° 11′ &1000000000000002700000027″ 13,0
829 спирална галаксија Кит 02ч 08м &1000000000000042200000042,2с −07° 47′ &1000000000000002700000027″ 14
830 леќеста галаксија Кит 02ч 08м &1000000000000058700000058,7с −07° 46′ &1000000000000000000000000″ 15,0
831 спирална галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000034600000034,6с +06° 05′ &1000000000000004600000046″ 15,2
832 двојна ѕвезда[2] Триаголник 02ч 10м[1] +35° 32′[1]
833 спирална галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000020900000020,9с −10° 08′ &1000000000000000000000000″ 14
834 спирална галаксија Андромеда 02ч 11м &1000000000000001500000001,5с +37° 39′ &1000000000000006000000060″ 13,2
835 спирална галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000024700000024,7с −10° 08′ &1000000000000001100000011″ 13,5
836 спирална галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000024900000024,9с −22° 03′ &1000000000000001800000018″ 13,7
837 спирална галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000016200000016,2с −22° 25′ &1000000000000005100000051″
838 леќеста галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000038600000038,6с −10° 08′ &1000000000000004900000049″ 14,0
839 спирална галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000042900000042,9с −10° 11′ &1000000000000000300000003″ 13,7
840 спирална галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000016300000016,3с +07° 50′ &1000000000000004100000041″ 14,7
841 спирална галаксија Андромеда 02ч 11м &1000000000000017500000017,5с +37° 29′ &1000000000000004900000049″ 12,8
842 леќеста галаксија Кит 02ч 09м &1000000000000050800000050,8с −07° 45′ &1000000000000004500000045″ 14
843 тројна ѕвезда[1] Триаголник 02ч 11м &1000000000000000800000008с +32° 06′
844 галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000011900000011,9с +06° 02′ &1000000000000005400000054″ 15,0
845 спирална галаксија Андромеда 02ч 12м &1000000000000019800000019,8с +37° 28′ &1000000000000003800000038″ 14,5
846 спирална галаксија Андромеда 02ч 12м &1000000000000012600000012,6с +44° 34′ &1000000000000000500000005″ 13,2
847 спирална галаксија Андромеда 02ч 12м &1000000000000012600000012,6с +44° 34′ &1000000000000000500000005″ 13,2
848 спирална галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000017600000017,6с −10° 19′ &1000000000000001700000017″ 15,0
849 леќеста галаксија Кит 02ч 10м &1000000000000011200000011,2с −22° 19′ &1000000000000002300000023″ 15,7
850 леќеста галаксија Кит 02ч 11м &1000000000000013600000013,6с −01° 29′ &1000000000000000800000008″ 14,1
851 леќеста галаксија Кит 02ч 11м &1000000000000012200000012,2с +03° 46′ &1000000000000004600000046″ 14,7
852 спирална галаксија Еридан 02ч 08м &1000000000000055400000055,4с −56° 44′ &1000000000000001100000011″
853 неправилна галаксија Кит 02ч 11м &1000000000000041600000041,6с −09° 18′ &1000000000000001700000017″ 13
854 спирална галаксија Печка 02ч 11м &1000000000000030800000030,8с −35° 50′ &1000000000000000500000005″ 13
855 елиптична галаксија Триаголник 02ч 14м &1000000000000003700000003,7с +27° 52′ &1000000000000003700000037″ 13,0
856 спирална галаксија Кит 02ч 13м &1000000000000038500000038,5с −00° 43′ &1000000000000000300000003″ 14,4
857 леќеста галаксија Печка 02ч 12м &1000000000000037200000037,2с −31° 56′ &1000000000000004000000040″ 13,3
858 спирална галаксија Кит 02ч 12м &1000000000000030200000030,2с −22° 28′ &1000000000000001800000018″ 14,0
859 спирална галаксија Кит 02ч 13м &1000000000000038500000038,5с −00° 43′ &1000000000000000300000003″ 14,4
860 галаксија Триаголник 02ч 15м &1000000000000000200000000,2с +30° 46′ &1000000000000004400000044″ 15,1
861 спирална галаксија Триаголник 02ч 15м &1000000000000051200000051,2с +35° 54′ &1000000000000004800000048″ 14,8
862 елиптична галаксија Феникс 02ч 13м &1000000000000002800000002,8с −42° 02′ &1000000000000000200000002″ 13,7
863 спирална галаксија Кит 02ч 14м &1000000000000033600000033,6с −00° 46′ &1000000000000000000000000″ 14,0
864 спирална галаксија Кит 02ч 15м &1000000000000027600000027,6с +06° 00′ &1000000000000000900000009″ 12,0
865 спирална галаксија Триаголник 02ч 16м &1000000000000015200000015,2с +28° 36′ &1000000000000000100000001″ 14,0
866 (дупликат на NGC 863)[2] спирална галаксија Кит 02ч 14м &1000000000000033600000033,6с −00° 46′ &1000000000000000000000000″ 14,0
867 леќеста галаксија Кит 02ч 17м &1000000000000004800000004,8с +01° 14′ &1000000000000003900000039″ 14,2
868 спирална галаксија Кит 02ч 15м &1000000000000058400000058,4с −00° 42′ &1000000000000004800000048″ 15,6
869 јато h Персеј расеано ѕвездено јато Персеј 02ч 19м +57° 09′ 5,7
870 галаксија Овен 02ч 17м &1000000000000009200000009,2с +14° 31′ &1000000000000002200000022″ 16
871 спирална галаксија Овен 02ч 17м &1000000000000010800000010,8с +14° 32′ &1000000000000005300000053″ 13,6
872 спирална галаксија Кит 02ч 15м &1000000000000025200000025,2с −17° 46′ &1000000000000005200000052″
873 спирална галаксија Кит 02ч 16м &1000000000000032300000032,3с −11° 20′ &1000000000000005500000055″ 13,8
874 спирална галаксија Кит 02ч 16м &1000000000000002000000002,0с −23° 18′ &1000000000000002100000021″
875 леќеста галаксија Кит 02ч 17м &1000000000000004800000004,8с +01° 14′ &1000000000000003900000039″ 14,2
876 спирална галаксија Овен 02ч 17м &1000000000000053300000053,3с +14° 31′ &1000000000000001700000017″ 16,5
877 спирална галаксија Овен 02ч 17м &1000000000000059700000059,7с +14° 32′ &1000000000000003800000038″ 12,5
878 спирална галаксија Кит 02ч 17м &1000000000000054200000054,2с −23° 23′ &1000000000000000400000004″ 14,8
879 неправилна галаксија Кит 02ч 16м &1000000000000051300000051,3с −08° 57′ &1000000000000004800000048″ 15,5
880 неправилна галаксија Кит 02ч 18м &1000000000000027100000027,1с −04° 12′ &1000000000000002200000022″ 15,6
881 спирална галаксија Кит 02ч 18м &1000000000000045400000045,4с −06° 38′ &1000000000000002200000022″ 12,5
882 леќеста галаксија Овен 02ч 19м &1000000000000040000000040,0с +15° 48′ &1000000000000005000000050″ 14,9
883 леќеста галаксија Кит 02ч 19м &1000000000000005200000005,2с −06° 47′ &1000000000000002900000029″ 13
884 јато χ Персеј расеано ѕвездено јато Персеј 02ч 22м +57° 08′ 6,6
885 (дупликат на NGC 863)[2] спирална галаксија Кит 02ч 14м &1000000000000033600000033,6с −00° 46′ &1000000000000000000000000″ 14,0
886 расеано ѕвездено јато Касиопеја 02ч 24м +63° 46′
887 спирална галаксија Кит 02ч 19м &1000000000000003200000032с −16° 04′ 13
888 елиптична галаксија Часовник 02ч 17м &1000000000000026900000026,9с −59° 51′ &1000000000000004000000040″
889 елиптична галаксија Феникс 02ч 19м &1000000000000006900000006,9с −41° 44′ &1000000000000005800000058″ 14,2
890 леќеста галаксија Триаголник 02ч 22м &1000000000000000900000000,9с +33° 15′ &1000000000000005900000059″ 12,6
891 спирална галаксија Андромеда 02ч 22м &1000000000000032900000032,9с +42° 20′ &1000000000000004600000046″ 10,8
892 спирална галаксија Кит 02ч 20м &1000000000000052000000052,0с −23° 06′ &1000000000000005000000050″
893 спирална галаксија Феникс 02ч 19м &1000000000000057800000057,8с −41° 24′ &1000000000000000900000009″ 13,5
894 (северозсападен крак на NGC 895)[2] спирален крак Кит 02ч 21м &1000000000000036200000036,2с −05° 31′ &1000000000000001300000013″ 11,5
895 спирална галаксија Кит 02ч 21м &1000000000000036200000036,2с −05° 31′ &1000000000000001300000013″ 11,5
896 расеана маглина Касиопеја 02ч 26м +61° 59′
897 спирална галаксија Печка 02ч 21м &1000000000000006100000006,1с −33° 43′ &1000000000000001800000018″ 11
898 спирална галаксија Андромеда 02ч 23м &1000000000000020300000020,3с +41° 57′ &1000000000000000400000004″ 13,8
899 неправилна галаксија Кит 02ч 21м &1000000000000053200000053,2с −20° 49′ &1000000000000002200000022″ 13,3
900 леќеста галаксија Овен 02ч 23м &1000000000000032300000032,3с +26° 30′ &1000000000000004100000041″ 15,0

901–1000

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
901 галаксија Овен 02ч 23м &1000000000000034100000034,1с[2] +26° 33′ &1000000000000002500000025″[2]
902 спирална галаксија Кит 02ч 22м &1000000000000021800000021,8с −16° 40′ &1000000000000004500000045″ 14
903 галаксија Овен 02ч 24м &1000000000000000900000000,9с +27° 21′ &1000000000000002300000023″
904 елиптична галаксија Овен 02ч 24м &1000000000000005700000005,7с +27° 20′ &1000000000000003200000032″ 15,0
905 галаксија Кит 02ч 22м &1000000000000043600000043,6с −08° 43′ &1000000000000000900000009″ 15,9
906 спирална галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000016200000016,2с +42° 05′ &1000000000000002500000025″ 14,4
907 неправилна галаксија Кит 02ч 23м &1000000000000001900000001,9с −20° 42′ &1000000000000004300000043″ 14,2
908 спирална галаксија Кит 02ч 23м &1000000000000004800000004,8с −21° 14′ &1000000000000000300000003″ 10,9
909 елиптична галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000022800000022,8с +42° 02′ &1000000000000000600000006″ 14,5
910 елиптична галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000026800000026,8с +41° 49′ &1000000000000002700000027″ 14,5
911 елиптична галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000042400000042,4с +41° 57′ &1000000000000002100000021″ 14,0
912 елиптична галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000042700000042,7с +41° 46′ &1000000000000003900000039″ 15,0
913 елиптична галаксија Андромеда 02ч 25м &1000000000000044800000044,8с +41° 47′ &1000000000000005800000058″ 16,0
914 спирална галаксија Андромеда 02ч 26м &1000000000000005100000005,1с +42° 08′ &1000000000000003800000038″ 13,9
915 галаксија Овен 02ч 25м &1000000000000045600000045,6с +27° 13′ &1000000000000001600000016″ 15,0
916 галаксија Овен 02ч 25м &1000000000000047600000047,6с +27° 14′ &1000000000000003300000033″ 14,9
917 спирална галаксија Триаголник 02ч 26м &1000000000000007800000007,8с +31° 54′ &1000000000000004300000043″ 14,5
918 спирална галаксија Овен 02ч 25м &1000000000000050800000050,8с +18° 29′ &1000000000000004700000047″ 14,3
919 спирална галаксија Овен 02ч 26м &1000000000000016800000016,8с +27° 12′ &1000000000000004300000043″ 15,5
920 спирална галаксија Андромеда 02ч 27м &1000000000000051900000051,9с +45° 56′ &1000000000000004900000049″ 15,6
921 спирална галаксија Кит 02ч 26м &1000000000000033500000033,5с −15° 50′ &1000000000000005100000051″ 14
922 спирална галаксија Печка 02ч 25м &1000000000000003500000003,5с −24° 47′ &1000000000000002200000022″ 12,6
923 спирална галаксија Андромеда 02ч 27м &1000000000000034700000034,7с +41° 58′ &1000000000000004000000040″ 14,4
924 леќеста галаксија Овен 02ч 26м &1000000000000046900000046,9с +20° 29′ &1000000000000005100000051″ 13,8
925 спирална галаксија Триаголник 02ч 27м &1000000000000016800000016,8с +33° 34′ &1000000000000004500000045″ 10,5
926 спирална галаксија Кит 02ч 26м &1000000000000006800000006,8с −00° 19′ &1000000000000005600000056″ 13,9
927 спирална галаксија Овен 02ч 26м &1000000000000037400000037,4с +12° 09′ &1000000000000001800000018″ 14,5
928 спирална галаксија Овен 02ч 27м &1000000000000040900000040,9с +27° 13′ &1000000000000001500000015″ 14,7
929 спирална галаксија Кит 02ч 27м &1000000000000018300000018,3с −12° 05′ &1000000000000001100000011″ 15
930 непостоечки објект[2] Овен 02ч 28м[1] +20° 20′[1]
931 спирална галаксија Триаголник 02ч 28м &1000000000000014600000014,6с +31° 18′ &1000000000000003900000039″ 13,9
932 спирална галаксија Овен 02ч 27м &1000000000000054800000054,8с +20° 19′ &1000000000000005700000057″ 13,7
933 спирална галаксија Андромеда 02ч 29м &1000000000000017700000017,7с +45° 54′ &1000000000000004000000040″ 15,5
934 леќеста галаксија Кит 02ч 27м &1000000000000033000000033,0с −00° 14′ &1000000000000004000000040″ 14,4
935 спирална галаксија Овен 02ч 28м &1000000000000011200000011,2с +19° 35′ &1000000000000005900000059″ 13,6
936 леќеста галаксија Кит 02ч 27м &1000000000000037300000037,3с −01° 09′ &1000000000000002300000023″ 11,3
937 спирална галаксија Андромеда 02ч 29м &1000000000000028300000028,3с +42° 14′ &1000000000000005900000059″ 15,0
938 елиптична галаксија Овен 02ч 28м &1000000000000033600000033,6с +20° 17′ &1000000000000000200000002″ 13,8
939 елиптична галаксија Еридан 02ч 26м &1000000000000021200000021,2с −44° 26′ &1000000000000004700000047″ 14
940 леќеста галаксија Триаголник 02ч 29м &1000000000000027500000027,5с +31° 38′ &1000000000000002800000028″ 13,4
941 спирална галаксија Кит 02ч 28м &1000000000000027900000027,9с −01° 09′ &1000000000000000400000004″ 13,4
942 неправилна галаксија Кит 02ч 29м &1000000000000011000000011,0с −10° 49′ &1000000000000003600000036″ 14
943 леќеста галаксија Кит 02ч 29м &1000000000000009600000009,6с −10° 49′ &1000000000000004200000042″ 14
944 леќеста галаксија Кит 02ч 26м &1000000000000042100000042,1с −14° 30′ &1000000000000005500000055″ 14
945 спирална галаксија Кит 02ч 28м &1000000000000037200000037,2с −10° 32′ &1000000000000002300000023″ 12
946 леќеста галаксија Андромеда 02ч 30м &1000000000000038600000038,6с +42° 13′ &1000000000000005600000056″ 14,5
947 спирална галаксија Кит 02ч 28м &1000000000000032800000032,8с −19° 02′ &1000000000000003300000033″ 12,9
948 спирална галаксија Кит 02ч 28м &1000000000000045100000045,1с −10° 30′ &1000000000000004400000044″ 14
949 спирална галаксија Триаголник 02ч 30м &1000000000000048800000048,8с +37° 08′ &1000000000000001000000010″ 12,0
950 спирална галаксија Кит 02ч 29м &1000000000000012400000012,4с −11° 01′ &1000000000000003600000036″ 14
951 спирална галаксија Кит 02ч 28м &1000000000000056900000056,9с −22° 20′ &1000000000000005500000055″
952 непостоечки објект[2] Триаголник 02ч 31м +34° 45′
953 елиптична галаксија Триаголник 02ч 31м &1000000000000009900000009,9с +29° 35′ &1000000000000001900000019″ 14,5
954 спирална галаксија Еридан 02ч 28м &1000000000000051400000051,4с −41° 24′ &1000000000000001000000010″ 13,3
955 спирална галаксија Кит 02ч 30м &1000000000000033400000033,4с −01° 06′ &1000000000000003100000031″ 13,0
956 расеано ѕвездено јато Андромеда 02ч 32м +44° 39′ 8,9
957 расеано ѕвездено јато Персеј 02ч 33м +57° 34′ 8,3
958 спирална галаксија Кит 02ч 30м &1000000000000042500000042,5с −02° 56′ &1000000000000003000000030″ 13
959 неправилна галаксија Триаголник 02ч 32м &1000000000000024100000024,1с +35° 29′ &1000000000000004100000041″ 12,5
960 спирална галаксија Кит 02ч 31м &1000000000000041400000041,4с −09° 18′ &1000000000000000200000002″ 14
961 неправилна галаксија Кит 02ч 41м &1000000000000002500000002,5с −06° 56′ &1000000000000000900000009″ 13
962 елиптична галаксија Овен 02ч 32м &1000000000000040000000040,0с +28° 04′ &1000000000000001200000012″ 14,2
963 галаксија Кит 02ч 30м &1000000000000031200000031,2с −04° 13′ &1000000000000000000000000″ 14,5
964 спирална галаксија Печка 02ч 31м &1000000000000006200000006,2с −36° 01′ &1000000000000006000000060″ 12,5
965 спирална галаксија Кит 02ч 32м &1000000000000025000000025,0с −18° 38′ &1000000000000002300000023″ 14,3
966 леќеста галаксија Кит 02ч 31м &1000000000000046900000046,9с −19° 52′ &1000000000000005200000052″ 14,1
967 леќеста галаксија Кит 02ч 32м &1000000000000012700000012,7с −17° 13′ &1000000000000000100000001″ 13,7
968 елиптична галаксија Триаголник 02ч 34м &1000000000000006300000006,3с +34° 28′ &1000000000000004700000047″ 13,8
969 леќеста галаксија Триаголник 02ч 34м &1000000000000008000000008,0с +32° 56′ &1000000000000005000000050″ 13,4
970 заемоделувачки галаксии Триаголник 02ч 34м &1000000000000011800000011,8с +32° 58′ &1000000000000003900000039″ 15,7
971 ѕвезда[2] Триаголник 02ч 34м &1000000000000011600000011,6с +32° 58′ &1000000000000003600000036″
972 спирална галаксија Овен 02ч 34м &1000000000000013400000013,4с +29° 18′ &1000000000000003800000038″ 12,1
973 спирална галаксија Триаголник 02ч 34м &1000000000000020200000020,2с +32° 30′ &1000000000000001900000019″ 13,7
974 спирална галаксија Триаголник 02ч 34м &1000000000000025800000025,8с +32° 57′ &1000000000000001600000016″ 13,9
975 спирална галаксија Кит 02ч 33м &1000000000000022800000022,8с +09° 36′ &1000000000000000600000006″ 14,2
976 спирална галаксија Овен 02ч 34м &1000000000000000100000000,1с +20° 58′ &1000000000000003700000037″ 12,9
977 спирална галаксија Кит 02ч 33м &1000000000000003400000003,4с −10° 45′ &1000000000000003600000036″ 13
978 заемоделувачки галаксии Триаголник 02ч 34м &1000000000000047100000047,1с +32° 50′ &1000000000000004600000046″ 13,3
979 леќеста галаксија Еридан 02ч 31м &1000000000000038600000038,6с −44° 31′ &1000000000000002600000026″ 13,8
980 леќеста галаксија Андромеда 02ч 35м &1000000000000018700000018,7с +40° 55′ &1000000000000003500000035″ 14,3
981 спирална галаксија Кит 02ч 32м &1000000000000059900000059,9с −10° 58′ &1000000000000003100000031″ 14
982 спирална галаксија Андромеда 02ч 35м &1000000000000024900000024,9с +40° 52′ &1000000000000000900000009″ 13,2
983 спирална галаксија Триаголник 02ч 38м &1000000000000055800000055,8с +34° 37′ &1000000000000002000000020″ 14,0
984 леќеста галаксија Овен 02ч 34м &1000000000000043300000043,3с +23° 24′ &1000000000000004600000046″ 14,5
985 прстенеста галаксија Кит 02ч 34м &1000000000000037800000037,8с −08° 47′ &1000000000000001500000015″ 14,5
986 спирална галаксија Печка 02ч 33м &1000000000000034200000034,2с −39° 02′ &1000000000000004000000040″ 11,8
987 спирална галаксија Триаголник 02ч 36м &1000000000000049600000049,6с +33° 19′ &1000000000000003800000038″ 13,4
988 спирална галаксија Кит 02ч 35м &1000000000000027400000027,4с −09° 21′ &1000000000000001700000017″ 11,4
989 галаксија Кит 02ч 33м &1000000000000046100000046,1с −16° 30′ &1000000000000004000000040″ 15
990 елиптична галаксија Овен 02ч 36м &1000000000000018300000018,3с +11° 38′ &1000000000000003100000031″ 13,9
991 спирална галаксија Кит 02ч 35м &1000000000000032900000032,9с −07° 09′ &1000000000000001700000017″ 13,4
992 спирална галаксија Овен 02ч 37м &1000000000000025600000025,6с +21° 06′ &1000000000000000100000001″ 13,5
993 леќеста галаксија Кит 02ч 36м &1000000000000046200000046,2с +02° 02′ &1000000000000005900000059″ 14,9
994 (дупликат на NGC 993) леќеста галаксија Кит 02ч 36м &1000000000000046200000046,2с +02° 02′ &1000000000000005900000059″ 14,9
995 леќеста галаксија Андромеда 02ч 38м &1000000000000032200000032,2с +41° 31′ &1000000000000004500000045″ 14,9
996 елиптична галаксија Андромеда 02ч 38м &1000000000000040000000040,0с +41° 38′ &1000000000000004900000049″ 14,5
997 заемоделувачки галаксии Кит 02ч 37м &1000000000000014400000014,4с +07° 18′ &1000000000000002000000020″ 14,6
998 спирална галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000020300000020,3с +07° 26′ &1000000000000002400000024″ 15,6
999 спирална галаксија Андромеда 02ч 38м &1000000000000047600000047,6с +41° 40′ &1000000000000001300000013″ 14,5
1000 галаксија Андромеда 02ч 38м &1000000000000049700000049,7с +41° 27′ &1000000000000003500000035″ 15,6

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80 2,81 2,82 2,83 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.
  3. „SIMBAD Astronomical Database“. Results for various objects.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Erdmann, Robert E. „The NGC/IC Project“. Архивирано од изворникот на 2013-01-15. Посетено на July 18, 2012.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 B. P. Wakker, B. D. Savage, K. R. Sembach, P. Richter, M. Meade, E. B. Jenkins, J. M. Shull, T. B. Ake, W. P. Blair, W. V. Dixon, S. D. Friedman, J. C. Green, R. F. Green, J. W. Kruk, H. W. Moos, E. M. Murphy, W. R. Oegerle, D. J. Sahnow, G. Sonneborn, E. Wilkinson, D. G. York (2003). „The Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer Survey of O VI Absorption in and near the галаксија“. Astrophysical Journal Supplement Series. 146 (1): 1–123. Bibcode:2003ApJS..146....1W. doi:10.1086/346230.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)