Список на државни водачи во 2 година

список на статии на Викимедија

Список на лидери на држави по година
1 • Список на лидери на држави во 2 година • 3 • 4 • 5 • 6 • 7
Настани во 2 година


Ова е список на лидери на држави во 2 година. Во него се наведени лидерите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние лидери коишто ги заземале највисоките функции или оние со најголема моќ во државата, без оглед на обликот на државното уредување и видот на функцијата којашто ја извршувале. Како дополнителни информации се наведуваат и животниот век на лидерот и временскиот период на извршување на соодветната функција.

Списокот е поделен на континентите во светот, коишто се подредени по азбучен редослед, а во делот за секој континент, исто така, по азбучен редослед се подредени државите коишто во годината се наоѓале на тој континент. Во случај да се случиле промени на функциите, наведени се имињата на сите лица коишто ја извршување таа функција подредени по хронолошки редослед во текот на годината.

АзијаУреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Индо-сакско кралство Монарх Мауес ~20 п.н.е.-22 ?-?
Јапонија Монарх Суинин[а] 29 п.н.е.-70 69 п.н.е.-70
Јарлунг Монарх Марти-ценпо ~10 п.н.е.-20 ?-?
Кина Монарх Пинг Хан 1-6 9 п.н.е.-6
Кападокија Монарх Архелај 38 п.н.е.-17 ?-17
Когурјо Монарх Јуримјон-ван 19 п.н.е.-18 ?-28
Комагена Монарх Антиох III 12 п.н.е.-17 ?-17
Кушанско царство Монарх Херајос 1 п.н.е.-30 ?-30
Махан Монарх Ки Хак 16 п.н.е.-9 ?-?
Нубатејско кралство Монарх Арета IV Филопатрис 9 п.н.е.-40 ?-40
Осроена Монарх Авгар 4 п.н.е.-7
13-50
?-50
Партиско царство Монарх Фраат V 2 п.н.е.-4 ?-4
Пекче Монарх Ончо 18 п.н.е.-28 28 п.н.е.?-28
Понт Монарх Питодорида 8 п.н.е.-28 30/29 п.н.е.-28
Сила Монарх Хаекгасе 57 п.н.е.-4 69 п.н.е.-4
Сипау Монарх Сау Кун Хам Кау 23 п.н.е.-10 ?-?
Тонгбујо Монарх Тесо 7 п.н.е.-22 ?-28
Харакена Монарх Атамбел II 17 п.н.е.-9 ?-9
Химјартиско кралство Монарх Јадаил Зарих II 10 п.н.е.-10 ?-?
Хуну Монарх Уџулу 8 п.н.е.-12 ?-13
Шрикшетра Монарх Пхапијан 60 п.н.е.-6 ?-?

АфрикаУреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Куш Монарх Натакамани 1-20 ?-20
Мавретанија Монарх Јуба II 25 п.н.е.-23 52/50 п.н.е.-23

ЕвропаУреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Атина Архон Ареј Пајаниј 1-2 ?-?
Цедеид 2-3 ?-?
Атребати Монарх Тинкомар 20 п.н.е.-8 ?-8
Боспорско кралство Монарх Тибериј Јулиј Аспург 8 п.н.е.-38 ?-38
Катувелауни Монарх Таскиован 20 п.н.е.-9 ?-9
Иберија Монарх Адерк 1-58 ?-58
Ирска Монарх Кримтан Ниан Наир 8 п.н.е.-9 ?-?
Маркомани Монарх Марбод 9 п.н.е.-19 ~30 п.н.е.-37
Одриско кралство Монарх Реметалк I 12 п.н.е.-12 ?-12
  Римска Империја Монарх Октавијан Август 27 п.н.е.-14 63 п.н.е.-14

БелешкиУреди

  • а Со закосен текст се запишани податоците за легендарните личности.