Список на државни водачи во 1 година

список на статии на Викимедија

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 1 година. Ова е список на државни водачи во 1 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи коишто ги заземале највисоките функции или оние со најголема моќ во државата, без оглед на обликот на државното уредување и видот на функцијата којашто ја извршувале. Како дополнителни информации се наведуваат и животниот век на водачот и временскиот период на извршување на соодветната функција.

Списокот е поделен на континентите во светот, коишто се подредени по азбучен редослед, а во делот за секој континент, исто така, по азбучен редослед се подредени државите коишто во годината се наоѓале на тој континент. Во случај да се случиле промени на функциите, наведени се имињата на сите лица коишто ја извршување таа функција подредени по хронолошки редослед во текот на годината.

Азија уреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Индо-сакско кралство Монарх Мауес ~20 п.н.е.-22 ?-?
Јапонија Монарх Суинин[а] 29 п.н.е.-70 69 п.н.е.-70
Јарлунг Монарх Марти-ценпо ~10 п.н.е.-20 ?-?
Кина Монарх Пинг Хан 1-6 9 п.н.е.-6
Кападокија Монарх Архелај 38 п.н.е.-17 ?-17
Когурјо Монарх Јуримјон-ван 19 п.н.е.-18 ?-28
Комагена Монарх Антиох III 12 п.н.е.-17 ?-17
Кушанско царство Монарх Херајос
 
1 п.н.е.-30 ?-30
Махан Монарх Ки Хак 16 п.н.е.-9 ?-?
Нубатејско кралство Монарх Арета IV Филопатрис
 
9 п.н.е.-40 ?-40
Осроена Монарх Авгар
 
4 п.н.е.-7
13-50
?-50
Партско Царство Монарх Фраат V 2 п.н.е.-4 ?-4
Пекче Монарх Ончо 18 п.н.е.-28 28 п.н.е.?-28
Понт Монарх Питодорида 8 п.н.е.-28 30/29 п.н.е.-28
Сила Монарх Хаекгасе 57 п.н.е.-4 69 п.н.е.-4
Сипау Монарх Сау Кун Хам Кау 23 п.н.е.-10 ?-?
Тонгбујо Монарх Тесо 7 п.н.е.-22 ?-28
Харакена Монарх Атамбел II 17 п.н.е.-9 ?-9
Химјартиско кралство Монарх Јадаил Зарих II 10 п.н.е.-10 ?-?
Хуну Монарх Уџулу 8 п.н.е.-12 ?-13
Шрикшетра Монарх Пхапијан 60 п.н.е.-6 ?-?

Африка уреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Куш Монарх Натакамани
 
1-20 ?-20
Мавретанија Монарх Јуба II
 
25 п.н.е.-23 52/50 п.н.е.-23

Европа уреди

Држава Функција Име Портрет Владеење Животен век
Атина Архонт Анаксагор 1 п.н.е.-1 ?-?
Ареј Пајаниј 1-2 ?-?
Атребати Монарх Тинкомар
 
20 п.н.е.-8 ?-8
Боспорско кралство Монарх Тибериј Јулиј Аспург 8 п.н.е.-38 ?-38
Катувелауни Монарх Таскиован
 
20 п.н.е.-9 ?-9
Иберија Монарх Аршак II 20 п.н.е.-1 33/30 п.н.е.-1
Адерк 1-58 ?-58
Ирска Монарх Кримтан Ниан Наир 8 п.н.е.-9 ?-?
Маркомани Монарх Марбод 9 п.н.е.-19 ~30 п.н.е.-37
Одриско кралство Монарх Реметалк I 12 п.н.е.-12 ?-12
  Римско Царство Монарх Октавијан Август
 
27 п.н.е.-14 63 п.н.е.-14

Белешки уреди

  • а Со закосен текст се запишани податоците за легендарните личности.