Чувашка Автономна Советска Социјалистичка Република — Други јазици