Чеченско-ингушка Автономна Советска Социјалистичка Република — Други јазици