Централно-источни малајско-полинезиски јазици — Други јазици