Центар за астрономски податоци во Стразбур — Други јазици