Стилови на обраќање во Обединетото Кралство — Други јазици