Список на интеграли на логаритамски функции — Други јазици