Сојуз на комунистите на Југославија — Други јазици