Социјалистичка Република Македонија — Други јазици