Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — Други јазици