Солунска машка гимназија „Св. Кирил и Методиј“ — Други јазици