Светски самит за информатичкото општество — Други јазици