Протокол за директно поврзување на два мрежни јазла — Други јазици