Привремена влада на Македонија - Единство — Други јазици