Претседател на Собранието на Македонија — Други јазици