Прекуморски департмани и региони на Франција — Други јазици