Политбиро на Централниот комитет на Комунистичката партија на СССР — Други јазици