Партија на обединети демократи на Македонија — Други јазици