Партија за социјалистичко единство на Германија — Други јазици