Отворена предна незаоблена самогласка — Други јазици