Национална парламентарна библиотека (Јапонија) — Други јазици