Михајловистички контрачети во Вардарска Македонија — Други јазици