Министерство за животна средина и просторно планирање — Други јазици