Меѓународна хидрографска организација — Други јазици