Марија Комнина (ќерка на Јован II Комнин) — Други јазици