Македонска транскрипција на арапскиот јазик — Други јазици