Македонска револуционерна организација — Други јазици