Македонска академија на науките и уметностите — Други јазици