Либерално-демократска партија (Македонија) — Други јазици