Кралско научно-книжевно друштво во Гетеборг — Други јазици