Кралска музичка академија (Шведска) — Други јазици