Кралска академија на воените науки (Шведска) — Други јазици